czwartek, 6 grudnia 2018

SPECJALIŚCI FIZJOTERAPII W CENTRUM ORIGIN OTWOCK

W dniu 1 grudnia br. w Centrum Origin Otwock odbyło się pierwsze z cyklu comiesięcznych sympozjów poświęconych rehabilitacji neurologicznej.
W wydarzeniu uczestniczyło 40-stu lekarzy, fizjoterapeutów i naukowców z całej Polski, specjalizujących się w rehabilitacji neurologicznej.
Po prezentacjach multimedialnych i omówieniu zasad działania oraz zastosowania nowoczesnych urządzeń stanowiących wyposażenie Centrum, uczestnicy zwiedzili obiekt - ich szczególne zainteresowanie wzbudziły pomieszczenia fizykoterapii oraz fizjoterapii.
Po raz pierwszy zaprezentowano działanie ReoAmbulatora - robota do reedukacji chodu.


Z dużym zainteresowaniem spotkały się również schody DST, robot do reedukacji funkcji kończyn górnych ReoGo, bieżnia antygrawitacyjna, komora hiperbaryczna oraz imponujący zestaw urządzeń, stanowiących podstawę programu treningowego Origin ReVital.Planowane przez nas regularne spotkania w Centrum ze specjalistami z całej Polski, a także Niemiec, UK i Skandynawii, maja na celu wymianę doświadczeń, prezentację możliwości rehabilitacyjnych oraz stworzenie platformy współpracy.
Centrum Origin Otwock nie jest jeszcze otwarte, ale chcielibyśmy, by jak najwięcej specjalistów z całej Polski, jak najszybciej poznało nasze możliwości i w miarę potrzeby korzystało z nich w procesie rehabilitacji swoich pacjentów.
Następne takie spotkanie odbędzie się w styczniu 2019.
Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem prosimy o kontakt z dr Rafałem Trąbką, dyrektorem rehabilitacji Origin Polska (rtrabka@originpolska.com).

wtorek, 4 grudnia 2018

POUDAROWA REHABILITACJA KOŃCZYN GÓRNYCH część 1

Poudarowa niesprawność kończyn górnych

Udar mózgu uważany jest obecnie za główną, w skali globalnej, przyczynę nabytej niepełnosprawności wśród osób dorosłych. Jego powszechne następstwo stanowią deficyty w obrębie kończyny górnej. Terapia niedowładnej kończyny górnej to najtrudniejsza część procesu usprawniania pacjentów po udarze mózgu, a powrót jej funkcji często następuje dopiero w końcowym etapie postępowania fizjoterapeutycznego.
Ręka, będąca łącznikiem pomiędzy ciałem a środowiskiem zewnętrznym, uważana jest za główne narzędzie pracy człowieka. Jej skomplikowanej budowie zawdzięczamy możliwość wykonywania wysoce precyzyjnych ruchów. Poudarowe zaburzenia kończyny górnej mogą prowadzić do nieprawidłowości w zakresie wszystkich jej funkcji, co w sposób istotny zakłóca codzienne funkcjonowanie oraz obniża jakość życia chorego.
Porażenie kończyny górnej dotyczy około 80 % pacjentów po przebytym udarze mózgu. W większości przypadków powrót jej funkcji wiąże się z długotrwałą rehabilitacją i często nie spełnia oczekiwań pacjentów. W porównaniu z przywracaniem czynności kończyny dolnej, sprawność kończyny górnej powraca znacznie później, co związane jest z jej bogatą reprezentacją korową i brakiem naturalnej stymulacji zachodzącej podczas obciążania kończyny. 
Powszechnie występującymi objawami poudarowymi, przyczyniającymi się do obniżenia wydolności funkcjonalnej, są deficyty motoryczne w obrębie kończyny górnej.
Proces usprawniania należy rozpocząć jak najszybciej po wystąpieniu udaru mózgu. Pozwala to na uniknięcie niekorzystnych następstw takich jak spastyczność czy powstanie nieprawidłowych wzorców ruchowych, które mogłyby w istotny sposób zakłócić powrót funkcji zaburzonych struktur Według dotychczasowych badań, najlepsze efekty terapii kończyny górnej uzyskuje się w ciągu pierwszych 3-4 miesięcy po udarze, natomiast progres funkcji ruchowej może ujawnić się pomiędzy 6 a 12 miesiącem. Powrót funkcji motorycznych kończyny górnej rozpoczyna się od części proksymalnych, a kończy na jej odcinkach dystalnych, co oznacza że proces poprawy postępuje od ramienia w dół. Możliwości ruchowe barku, łokcia, nadgarstka i dłoni pojawiają się sukcesywnie -  jako ostatnia swoje funkcje odzyskuje dłoń.
W Centrum Origin Otwock dla pacjentów po udarach przewidziane są dwa intensywne,
3 -tygodniowe, programy stacjonarne NeuroCare:


  • PÓŹNA REHABILITACJA PO UDARZE MÓZGU 
  • REHABILITACJA PO UDARZE PÓŁKULI NIEDOMINUJĄCEJ MÓZGU Z ZESPOŁEM POMIJANIA

W ramach tych programów pacjent pod kontrolą lekarzy i fizjoterapeutów korzysta z fizykoterapii, kinezyterapii, fizjoterapii terapii zajęciowej grupowej, terapii indywidualnej psychologicznej i logopedycznej. 
Stan początkowy pacjenta i stopień utraty funkcji organizmu stanowią podstawę indywidualizowania programu na drodze doboru właściwych form oraz intensywności terapii. Celem jest uzyskanie maksymalnej poprawy sprawności we wszystkich deficytowych obszarach, ze szczególnym uwzględnieniem przywracania sprawności kończyn górnych, do poziomu umożliwiającego pacjentowi samodzielne wykonywanie maksymalnej ilości codziennych czynności.
Pacjenci, dla których 4-5 godzinne sesje rehabilitacyjne dziennie są zbyt intensywne mogą skorzystać z  możliwości rozłożenia programu na okres miesiąca, bądź przedłużenia pobytu do momentu osiągnięcia oczekiwanego poziomu poprawy stanu zdrowia.
Przyjęcie pierwszych pacjentów w programach Origin NeuroCare przewidujemy w styczniu 2019 r.
Szczegółowe informacje i rezerwacja miejsc: tel. +48 797 606 112 oraz info@originpolska.com

poniedziałek, 26 listopada 2018

DZIEŃ OTWARTY W CENTRUM ORIGIN OTWOCK ZAPOWIEDZIĄ RYCHŁEGO PRZYJMOWANIA PACJENTÓW DEMENCYJNYCH I KLIENTÓW NA REHABILITACJE NEUROLOGICZNE

Komunikat Prasowy Origin Polska
27.11.2018

W dniu 22 listopada 2018r. Origin Polska zaprezentowała po raz pierwszy wnętrza Centrum Origin Otwock, które stanie się modelowym i najnowocześniejszym w Polsce obiektem prywatnej opieki demencyjnej w ramach autorskiego programu Origin MemoryCare i rehabilitacji neurologicznej w ramach programu Origin NeuroCare. Centrum oferuje łącznie ok.160 miejsc, w tym 128 stacjonarnych i ponad 30 ambulatoryjnych.
 Podczas Dnia Otwartego wśród zaproszonych gości byli inwestorzy prywatni, partnerzy biznesowi, współpracownicy oraz liczni sympatycy, oczekujący entuzjastycznie na wprowadzenie na polskim rynku nowego, wyższego standardu usług senioralnych i rehabilitacyjnych. Na zaproszenie Origin Polska w Dniu Otwartym uczestniczył Neil Prashad – założyciel Origin Active Lifestyle Communities, rozwijający z pasją od blisko 30 lat ideę holistycznego wspomagania szczęśliwego życia seniorów w Kanadzie.
 Krzysztof Jacuński – prezes i współzałożyciel  Origin Polska oraz Karol Bulenda - prezes Origin Otwock 1 S.K.A. zapoznali gości z kierunkiem działań i planami rozwoju Origin w aspekcie tendencji demograficznych oraz stosowanych na świecie, sprawdzonych rozwiązań w branży senioralnej. Po omówieniu istoty programów MemoryCare i NeuroCare zaprezentowany został  nowy projekt Origin ReVital, mający na celu kompleksową aktywizację, połączoną z szeregiem zabiegów zdrowotnych i zajęć indywidualnych. Jego adresatami są wszystkie grupy wiekowe, w szczególności osoby pragnące świadomie i pod fachowym nadzorem zadbać o swoje zdrowie i sprawność, o ich poprawę i utrzymanie na dobrym poziomie przez długie lata. Program ten będzie dostępny w Centrum Origin Otwock oraz w następnych obiektach Origin, a także w sieci placówek afiliowanych. Artur Rola, prezes firmy doradztwa inwestycyjnego Pride, przedstawił korzystny dla obecnych inwestorów preferencyjny plan właścicielski oraz nowe perspektywy inwestycyjne, w powiązaniu z wkraczającym w fazę realizacji Centrum Origin Kraków oraz projektem budowy Serwisowanych Mieszkań Senioralnych w atrakcyjnych lokalizacjach.
Chociaż prace wykończeniowe w Centrum Origin Otwock wciąż trwają, blisko 90  gości uczestniczących w Dniu Otwartym zwiedziło obiekt i było pod wrażeniem zastosowanych rozwiązań architektury terapeutycznej, koncepcji funkcjonalnej, jakości wykończenia oraz aranżacji, w tym zastosowania powierzchni wspólnych, a także powierzchni sensorycznych poza salami terapeutycznymi. Ogromne zaskoczenie i podziw wzbudził niespotykany dotąd w Polsce sprzęt rehabilitacyjny, w tym urządzenia robotyczne wiodących światowych marek. Ten super nowoczesny zestaw urządzeń w połączeniu z niezwykle starannie dobranym i przeszkolonym  personelem jest odpowiedzią Origin Polska na rosnące zapotrzebowanie na wysokospecjalistyczną rehabilitację odtworzeniową po udarach i urazach oraz rehabilitację zachowawczą. Prezentacja robotów i urządzeń oraz możliwości rehabilitacyjnych Centrum Origin Otwock prowadzona była przez pracowników firmy BTL Polska, przy udziale Arika Avni z izraelskiej firmy Motorika oraz przez przedstawicieli firmy Kravter
Potwierdzeniem zapotrzebowania na innowacyjne, nowoczesne metody rehabilitacji zaprojektowane przez specjalistów Origin na skalę nie tylko krajową ale także globalną, są zapytania i rezerwacje pobytów dla pacjentów z Emiratów Arabskich, Wielkiej Brytanii, Kanady i USA, w tym również ze środowisk polonijnych.

Origin Polska zapowiada kolejne terminy dni otwartych dla lekarzy, fizjoterapeutów, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz dla pacjentów i ich rodzin. Dla zainteresowanych dostępna jest infolinia +48 797 606 112 oraz email: info@originpolska.com

Grupa Origin:

Origin Polska sp. z o.o. –  powstała w 2014 r. jest sieciowym operator obiektów opieki długoterminowej, w oparciu o know-how kanadyjskiej Origin Active Lifestyle Communities.
Origin Otwock 1 sp. z o.o. S.K.A. – powstała w 2016 r. jako spółka celowa, realizująca inwestycję Centrum Origin Otwock. 
Origin Investments sp. z o.o. –  powstała w 2018 r. prowadzi działalność polegającą na inwestowaniu w nieruchomości oraz projekty nieruchomościowe, w szczególności związane z rynkiem opieki długoterminowej i mieszkań serwisowanych oraz rynkiem usług rehabilitacyjnych dla wszystkich grup wiekowych. Obiekty pozyskiwane przez Origin Investments są zarządzane i prowadzone przez Origin Polska.

wtorek, 20 listopada 2018

PACJENT W CENTRUM ORIGIN OTWOCK

Pacjent jest podmiotem opieki, ale opiekun nie może zapominać, że każdy pacjent jako człowiek ma prawo do samostanowienia i godności.  Kwestia ta nabiera tym większej wagi, im większej opieki pacjent wymaga.
Potrzeba opieki pojawia się wskutek niepełnosprawności wywołanej uszkodzeniami naruszającymi integrację fizyczną człowieka lub upośledzeniem funkcji organizmu, prowadzących do niesamodzielności i, a co za tym idzie, niemożności zaspokajania swoich podstawowych potrzeb życiowych. W tym kontekście potrzeba opieki wcześniej lub później pojawia się u osób w podeszłym wieku. Pomocą jest każde wsparcie udzielane osobie chorej i niesamodzielnej w dziedzinach życia, w których sama sobie nie może poradzić. 

W procesie pomocy wyróżniamy:

Opiekę - czynności ukierunkowane na otoczenie pacjenta i jego zachowanie, dla zapewnienia nie tylko bezpieczeństwa w aspekcie zdrowotnym, ale również dopełniania wszelkich koniecznych czynności dnia codziennego związanych z ubieraniem, żywieniem, higieną, przyjmowaniem zaleconych leków, niwelowaniem barier architektonicznych, a nawet organizacja wolnego czasu.

Podstawową pielęgnację – czynności ukierunkowane na ciało, w tym związane z higieną, wydalaniem, przemieszczaniem się, jedzeniem, piciem.
Specjalistyczną pielęgnację – działania podejmowane przez pielęgniarki, ukierunkowane na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych pacjenta o specyficznych problemach zdrowotnych, najczęściej z wykorzystaniem sprzętu i umiejętności medycznych np. podawanie kroplówek, opatrywanie ran przewlekłych, cewnikowanie, karmienie przez zgłębnik itp.

W Centrum Origin Otwock realizowany będzie model łączący założenia pielęgnacyjne teorii Dorothe’y Orem, Wirginii Henderson,  uwzględniający w procesie pielęgnacyjnym podtrzymywanie zdolności pacjenta do samoopieki, która jest naturalną i instynktowną zdolnością człowieka. 

Rolą kompetentnej kadry opiekuńczej i pielęgniarskiej będzie kompensowanie podopiecznym utraconej sprawności poprzez asystę, pomoc werbalną i fizyczną, a dopiero w ostateczności wyręczanie. 
Takie podejście stosowane będzie także podczas różnorodnych form terapii zajęciowej. Chodzi o mobilizujące oddziaływanie na pacjenta, podtrzymujące sprawność oraz poczucie własnej wartości i satysfakcji. 
Równolegle realizowana będzie terapia rekreacyjna Origin, powiązana ściśle z aktywnym stylem życia, bogatym w programy rekreacyjne, a dla wzmocnienia efektu, uzupełniona odpowiednią dietą. 

czwartek, 8 listopada 2018

PODSTAWOWYM MECHANIZMEM KONTROLI JAKOŚCI JEST STWORZENIE KLIENTOWI MOŻLIWOŚCI WYBORU

Co  powinna  brać  pod  uwagę  osoba  poszukująca  rzetelnej  i  profesjonalnej  opieki  dla  bliskiego  członka  rodziny   -  odpowiada  dyrektor  zarządzający  wchodzącej  na  polski  rynek  firmy,  Origin  Polska

Wielkość  obiektu
Im  mniejszy  obiekt  tym,  zgodnie  z  zasadami  ekonomii  skali,  droższy  w  prowadzeniu.  Taki  obiekt  nie  jest  w  stanie,  pomimo  zapewnień  prowadzącego,  zapewnić  dobrej  jakości  usług  i  stałej  obecności  lekarzy,  pielęgniarek  lub  fizjoterapeutów.  Obiekty  małe  sprawdzają się  w  przypadku  osób  o  relatywnie  wysokim  stopniu  samodzielności  i  stanie  zdrowia  będącym  pod  kontrolą.  To  bardziej  „pensjonaty”niż  domy  opieki.    

Specjalizacja
Jeśli  w  placówce  opiekuńczej  przyjmującej  wszystkich  zgłaszających  się  seniorów,  na  zapytanie  o  przyjęcie  osoby  z  chorobą  Alzheimera  otrzymamy  natychmiastową  odpowiedź  twierdzącą,  powinien  to  być  sygnał zachęcający  do  bardziej  wnikliwej  weryfikacji  oferowanych  usług.  Osoby  dotknięte  chorobą  Alzheimera  muszą  przebywać  w  odpowiednio  wyposażonej,  oddzielnej  części  obiektu,  z  własną świetlicą  i  wydzielonym  ogrodem.  Personel  musi  być  właściwie  przeszkolony,  a  nocne  zmiany  obsadzone  proporcjonalnie  do  ilości  chorych.  Nigdy,  nawet  najlepiej  przeszkolony  opiekun,  nie  podoła  na  nocnej  zmianie  wyzwaniu  stawianemu  przez  kilku  chorych  o  przestawionym  cyklu  dnia  i  nocy.    

Terapia  i  rehabilitacja
Są  kluczem  do  zdrowia  -  jego  poprawy  lub  utrzymania.    Dlatego  też  należy  bardzo  wnikliwie  przyjrzeć  się  czy  obiekt  dysponuje  odpowiednią  ilością  i  wielkością powierzchni  wspólnych,  tak  wewnątrz  jak  i  na  zewnątrz,  gdzie  odbywać  się  mogą  wszelkiego  typu  zajęcia,.  Czy  w  obiekcie  znajduje  się  przynajmniej  podstawowy  sprzęt  do  ćwiczeń  -  podkreślam,  że  nie  chodzi  tutaj  o  „klatkę”  UGUL  –mało  w  istocie  przydatne  archaiczne  urządzenie,  dające  tylko  pozory  możliwości  rehabilitacyjnych.      Należy  sprawdzić  czy  posiłki  podawane  są  pensjonariuszom  w  ich  pokojach  -  najszybszy  i  najtańszy,  a  przy  tym  najmniej  polecany  sposób  żywienia  -  czy  też  mają  do  dyspozycji  przytulną  jadalnię,  stanowiącą jednocześnie  serce  życia  towarzyskiego,  uznawanego  za  niezrównaną  formą  terapii.    Czy  wśród  opiekunów  są  terapeuci  zajęciowi.  Jeśli  w  odpowiedzi  na  pytanie  o  zajęcia  terapeutyczne  usłyszymy,  że  organizowane  są  występy  gości  oraz  wspólne  ogniska,  to  możemy  z  wielkim  prawdopodobieństwem  przyjąć,  że  pojęcie  terapii  zajęciowej  jest  w  tym  miejscu  zupełnie  nieznane.   

Koszt
Wzrasta  on  w  miarę  pojawiania  się  problemów  i  osiąga  wysoki  poziom  w  przypadku  osób  całkowicie  niesamodzielnych  lub  cierpiących  na  bardzo  zaawansowaną  demencję,  w  tym  chorobę Alzheimera.      Największym  składnikiem  kosztów  operatora  obiektu  są  wydatki  na  zatrudnienie  oraz  kontrakty  ze  specjalistami  z  zewnątrz.  Najprostszym  sposobem  ich  obniżenia  jest  zmniejszenie  poziomu  zatrudnienia  lub  zatrudnianie  osób  niewykwalifikowanych,  co  musi  generować  i  generuje  problemy.    Innym,  bardzo  niekorzystnie  odbijającym  się  na  jakości  opieki  sposobem  oszczędzania,  jest  zwiększenie  ilości  miejsc  kosztem  powierzchni  wspólnych,  przeznaczonych  na  zajęcia  terapeutyczne.      Z  dużym  prawdopodobieństwem  można  przyjąć,  że  cena  pobytu  osoby  relatywnie  samodzielnej  o  ustabilizowanej  sytuacji  zdrowotnej  może  oscylować  pomiędzy  kwotą  3  a  4  tysiące  złotych  miesięcznie.  Taka  cena  pozwoli  zapewnić  należyte  warunki  pobytu.      W  przypadku  osoby  o  dużym  stopniu  niesamodzielności  lub  w  zaawansowanym  stadium  choroby  Alzheimera  cena  za  właściwą  i  odpowiedzialną  opiekę  musi  być  dwukrotnie  większa. 

wtorek, 6 listopada 2018

JAKĄ STRATEGIĘ PRZYJĄĆ W WALCE Z TKANKĄ TŁUSZCZOWĄ?

Systematyczna aktywność fizyczna jest powszechnie uznanym sposobem w zapobieganiu otyłości. Największy problem z przerostem tkanki tłuszczowej mają zwykle osoby „skazane” na siedzący tryb życia, szczególnie przy łatwym dostępie do wysokokalorycznej żywności, w której składzie dominują węglowodany.
Warto podkreślić, że najbardziej spektakularne i trwałe efekty obniżenia masy ciała wymagają połączenia strategii odpowiednio zaplanowanego wysiłku fizycznego oraz zoptymalizowania składu i kaloryczności spożywanych posiłków. Odpowiednio zbilansowana dieta, bogata w potrzebne organizmowi składniki pokarmowe, minerały i witaminy jest podstawą procesu pozbywania się nadmiaru kilogramów. Kluczowe jest długoterminowe stosowanie diety, ponieważ pozwala to uniknąć dostarczaniu organizmowi nadmiaru kalorii, które mogłyby przekładać się na przyrost komórek tłuszczowych.
Dopiero wówczas aktywność fizyczna będzie miała szansę przeciwdziałać otyłości.

Mity i fakty

Mitem niestety jest mniemanie, że redukcja podskórnej tkanki tłuszczowej następuje wskutek treningu określonych grup mięśni. Istotnym zaś faktem jest zróżnicowanie wrażliwości komórek tłuszczowych pochodzących z różnych części ciała na czynniki rozkładające tłuszcze.
Tkanka tłuszczowa w obrębie jamy brzusznej występuje częściej u mężczyzn, podczas gdy u kobiet pojawia się ona głównie w okolicy pośladków i ud. 
Okazuje się, że tkanka w obrębie jamy brzusznej jest podatna na działanie amin katecholowych uruchamiających spalanie tłuszczu, ale nie dzieje się tak w przypadku tkanki w obrębie ud i pośladków już nie. Z tego względu mężczyźni podejmujący intensywną aktywność fizyczną są w stanie szybciej zredukować masę tłuszczową. 
W każdym jednak przypadku systematyczna aktywność fizyczna odgrywa podstawową rolę.
Ćwiczenia 2 x w tygodniu po ok. 30 minut to minimum, jakiego wymaga nasz organizm.
Optymalna dawka ćwiczeń to 3-4 x w tygodniu po 30-40 minut.
Spalanie tkanki tłuszczowej będzie zależało także od intensywności ćwiczeń. Zalecana jest intensywność umiarkowana, czyli na poziomie 40-70% maksymalnych możliwości, bez nadmiernego obciążania stawów oraz kręgosłupa. Najpopularniejsze, a jednocześnie przyjazne organizmowi formy ruchu to pływanie, aerobik wodny, jazda na rowerze, nordic walking i zajęcia taneczne. Każda aktywność fizyczna powinna być poprzedzona rozgrzewką, w której nie może zabraknąć ćwiczeń rozciągających.
Aktywność fizyczna o charakterze wytrzymałościowym i dynamicznym przebiegu poprawia nie tylko tolerancję węglowodanów, ale również wrażliwość na insulinę, usprawnia krążenie i obniża ciśnienie krwi.
Stosując trening siłowy należy zwrócić uwagę, aby nie przekraczać obciążenia dopuszczalnego na poziomie 50% siły maksymalnej oraz unikać ciężarów statycznych.
Warto pamiętać, że podczas długotrwałej aktywności o umiarkowanej intensywności wydatek energetyczny organizmu jest większy niż przy krótkotrwałych formach aktywności o wysokiej intensywności.

Wspomaganie walki z otyłością
Do cennych sprzymierzeńców walki z nadmiarem tkanki tłuszczowej w ramach połączonych strategii ćwiczeń fizycznych i niskokalorycznej, zbilansowanej diety należą:

Ekstrakt z ziaren zielonej kawy - źródło mieszaniny kwasów chlorogennych, w tym kwasu kawowego o bardzo silnych właściwościach antyoksydacyjnych


Zielona herbata – bierze udział w mechanizmach obniżania wchłaniania tłuszczów z pokarmów, poprzez hamowanie lipaz trawiennych. Zawartość aktywnego związku katchinowego EGCG znacznie ogranicza powstawanie tłuszczu oraz intensyfikuje jego rozpad. Zawarta kofeina bierze z kolei udział w  procesach regulacji apetytu, co ma istotne znaczenie w całościowym zbilansowaniu energii.


Młody jęczmień - zawiera witaminy A, C i witaminy z grupy B), enzymy oraz minerały uzupełniające się wzajemnie i na zasadzie synergii poprawiają funkcjonowanie całego organizmu. Wspomaga spalanie tłuszczu, profilaktykę między innymi chorób układu krążenia i chorób onkologicznych, a zawarty w jęczmieniu rzadki enzym SOD niszczy wolne rodniki, opóźniając procesy starzenia komórek. Zawarta w jęczmieniu serotonina i tryptofan poprawiają nastrój i działają antydepresyjnie.

Pieprz kajeński - ogranicza apetyt, a dzięki kapsaicynie umożliwia redukcje tkanki tłuszczowej


Cholina – wspomaga regulację poziomu cukru we krwi, sprzyjając redukcji tkanki tłuszczowej oraz zwiększa emulgowanie tłuszczów, gdyż jej obecność sprzyja produkcji żółci.

Chrom – wpływając na metabolizm węglowodanów, zwiększa insulinowrażliwość, a poprzez to reguluje poziom cukru we krwi


W dzisiejszych czasach pojęcie zdrowia ma o wiele szersze znaczenie niż brak choroby. 

Od nas samych zależy, czy podejmiemy walkę z groźną dla zdrowia nadwagą. 
Drugorzędną kwestią pozostaje czy będziemy swoim osobistym trenerem, czy skorzystamy ze zorganizowanych ćwiczeń oferowanych w ramach usług komercyjnych lub coraz powszechniej dostępnych projektów adresowanych do społeczności lokalnych. Wszystkie te formy przynoszą wiele satysfakcji i korzyści zdrowotnych.

W filozofii Origin omawiane powyżej aspekty: aktywność fizyczna i zbilansowana dieta, uwzględniająca na co dzień wartościowe, korzystne  składniki są w centrum uwagi. Opieka dietetyków i specjalistów fizjoterapii stanowi silną podstawę wspomagania  rezydentów ośrodków Origin w Polsce i Kanadzie. Już wkrótce będziemy szczegółowo relacjonować, jak jest realizowana w CENTRUM ORIGIN OTWOCK.

środa, 31 października 2018

DŁUGOTERMINOWA OPIEKA SENIORALNA W POLSCE - O STRATEGII ORIGIN POLSKA

Co jakiś czas ukazują się w prasie alarmistyczne artykuły na temat poziomu opieki senioralnej w Polsce. Na jeden z nich, zatytułowany „Opowieść o kłopotliwych staruszkach”, który ukazał się w tygodniku Newsweek, odpowiedział na portalu Liderzy Innowacyjności Krzysztof Jacuński, dyrektor generalny Origin Polska. 

Częstym powodem nieprawidłowości prowadzących do cierpienia seniorów jest niewłaściwy dobór ośrodka - publikowany przez nas link zawiera między innymi praktyczne porady czym należy kierować się przy wyborze miejsca opieki długoterminowej dla seniora.         

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem K. Jacuńskiego pt.

  "Fachowcy wiedzą jak zreformować opiekę senioralną w Polsce i należy ich posłuchać"