czwartek, 18 kwietnia 2019

TERAPIA FALĄ UDERZENIOWĄ

Lista zabiegów w Centrum Origin Otwock jest obszerna. 
Dziś przybliżamy terapię falą uderzeniową. 
Telefoniczne umawianie terminów zabiegów - tel. 22 102 60 80 lub 797 606 112niedziela, 24 marca 2019

DZIECI Z MPD KORZYSTAJĄ Z ROBOTYCZNEJ TERAPII CHODU W OTWOCKU


W ambulatoryjnym Programie Origin NeuroCare RA-MPD mogą uczestniczyć dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym.
Robotyczna rehabilitacja dostępna jest dla dzieci o wzroście powyżej 120 cm.
Zalecanych jest nie mniej niż 15 zabiegów w okresie 3-8 tygodni - z częstotliwością 2-5 razy w tygodniu.

Aby trening był efektywny, przed każdym zabiegiem fizjoterapeuta przeprowadza 15-minutowy rozluźniający masaż mięśniowo-powięziowy nóg. Jest to element istotny dla efektywności następującego po nim zabiegu robotycznego.
Więcej szczegółów na stronie


Zapisy: poniedziałek- piątek 8.00-18.00 pod nr telefonu: +48 797 606 112
lub e-mail: info@originpolska.com
czwartek, 7 marca 2019

CENTRUM ORIGIN OTWOCK GOTOWE NA PRZYJĘCIE PACJENTÓW


Aby obejrzeć, jak wygląda Centrum Origin Otwock po otwarciu dla pacjentów zapraszamy bezpośrednio do galerii zdjeć na stronie Origin Polska.
W najbliższym czasie będziemy publikować bieżące informacje z przebiegu poszczególnych programów terapeutycznych, z których korzystają pacjenci w ramach pobytów stacjonarnych i ambulatoryjnych.


Rezerwacji miejsc na pobyt stacjonarny, zabiegi ambulatoryjne  i konsultacje specjalistyczne można dokonać telefonicznie + 48 797 606 112
lub przez email: info@originpolska.com

wtorek, 26 lutego 2019

PROGRAM ORIGIN NeuroCare AFAZJA

Pojęcie afazji odnosi się do pewnej grupy objawów wywołanych uszkodzeniem mózgu, wśród których dominują zaburzenia mowy - nie dotyczy ono żadnej konkretnej choroby. 

Afazja pojawia się w wyniku uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, niezależnie od czynnika, który je wywołuje. Statystycznie, najczęściej następuje ona w wyniku urazu czaszkowo-mózgowego, udaru mózgu, procesu ekspansywnego, bądź procesu neurodegeneracyjnego prowadzącego do otępienia.

Utrata możliwości porozumienia się z otoczeniem, niezdolność do przekładania myśli na słowa jest doświadczeniem traumatycznym. Nie podjęcie działań terapeutycznych prowadzi do izolacji osoby chorej od najbliższych i całego społeczeństwa. 

W specjalistycznych poradniach Centrum Origin Otwock dla osób z afazją dostępne są konsultacje z neuropsychologiem i konsultacje z neurologopedą
W ramach stacjonarnego Programu ORIGIN NeuroCare Afazja oferujemy terapię z użyciem nowoczesnych metod komputerowych, prowadzoną pod kontrolą zespołu neurorehabilitacyjnego.

Program NeuroCare Afazja obejmuje:
wnikliwą diagnostykę
indywidualną, codzienna pracę z logopedą i/lub psychologiem
indywidualną terapię psychologiczną systemem RehaCom
grupową terapię zajęciową oraz ruchową
raport podsumowujący interdyscyplinarnego zespołu specjalistów Origin


Czas trwania programu: 4 tygodnie
Cena za program z zamieszkaniem: 
1. w pokoju 2 osobowym 6 650 zł
2. w pokoju 1 osobowym 7 650 zł

Zgłoszenia do programu: INFOLINIA 797 606 112, email: info@originpolska.com


czwartek, 21 lutego 2019

ReoAmbulator - TERAPIA CHODU DZIECI I DOROSŁYCH z URAZAMI ORTOPEDYCZNYMI I ZABURZENIAMI NEUROLOGICZNYMI

ReoAmbulator to innowacyjny robot do terapii chodu. Łączy on w sobie trening na bieżni w odciążeniu z zaawansowaną robotyką. Pozwala to przywrócić umiejętność chodu oraz równowagę i koordynację pacjentom cierpiącym z powodu zaburzeń neurologicznych i urazów ortopedycznych.
Połączenie innowacyjnej zrobotyzowanej platformy treningowej z głębokim zrozumieniem neurorehabilitacji sprawia, że ReoAmbulator oferuje najbardziej zaawansowane rozwiązania w dziedzinie rehabilitacji.Korzyści terapii z użyciem ReoAmbulatora
• zwiększenie skuteczności terapii poprzez możliwość indywidualnego dostosowania
parametrów sesji
• wzrost świadomości pacjenta, jego zrozumienia procesu rehabilitacji, zaangażowania oraz motywacji poprzez połączenie wielozadaniowej platformy z modułem wirtualnej rzeczywistości
• możliwość regulowania odciążenia pacjenta za pomocą systemu pasów, uprzęży
i podnośnika oraz zrobotyzowanych nóg, stopniowo przenosząc ciężar z urządzenia
na pacjenta
• intensywna, kontrolowana oraz bezpieczna metoda reedukacji chodu
• w dynamiczny sposób podąża za procesem rehabilitacji w oparciu o dwa tryby działania robota:
    - tryb bierny ze zrobotyzowanymi nogami, które inicjują i prowadzą ruch 

    - tryb aktywny, wykorzystywany w późniejszym etapie rehabilitacji, dający możliwość samodzielnego chodu w odciążeniu lub z pełnym obciążeniem z zachowaniem maksymalnego bezpieczeństwa

Podstawowe właściwości 
• Zautomatyzowany proces reedukacji chodu, równowagi i koordynacji dla dzieci i dorosłych
• Maksymalne bezpieczeństwo i komfort dzięki systemowi czujników, pasów i uprzęży
• Stopniowanie trudności
• 4 tryby terapii
• Moduł wirtualnej rzeczywistości
• Raportowanie postępów terapii
• Indywidualne dostosowanie parametrów terapii
• Naturalny wzorzec chodu
• Kolorowy ekran dotykowy terapeuty 22” oraz ekran główny 40”
• System biofeedback

CZAS TRWANIA ZABIEGU: 30 minut
CENA POJEDYNCZEGO ZABIEGU: 150 zł
CENA PAKIETU 10 ZABIEGÓW: 1400 zł


Zgłoszenia pacjentów na pobyty stacjonarne oraz zabiegi ambulatoryjne
w Centrum Origin Otwock przyjmujemy za pośrednictwem
CENTRUM INFORMACJI I KONSULTACJI:

INFOLINIA +48 797 606 112 lub email: info@originpolska.com

wtorek, 19 lutego 2019

NIEPOKOJĄCE ZACHOWANIA A DIAGNOSTYKA CHOROBY ALZHEIMERA

Skomplikowany otaczający świat jest sporym wyzwaniem. Osoby młode i w średnim wieku zwykle sprawnie radzą sobie z codziennymi zadaniami oraz nadążają za zmianami technologicznymi. Osoby starsze często unikają nowości w obawie czy im podołają. Z biegiem czasu, w wyniku procesu starzenia, zmniejsza się ogólna wydolność organizmu, co może prowadzić do narastania rozmaitych trudności i problemów tam gdzie wcześniej ich nie było - szczególnie po 75 roku życia. 
Osoby towarzyszące i opiekujące się bliskimi powinny zwracać uwagę na nietypowe zachowania, które mogą pojawić się znacznie wcześniej - niektóre są wyraźnym sygnałem alarmowym postępującej demencji, w tym choroby Alzheimera.

Wśród nietypowych zachowań pacjentów w początkowej fazie choroby występują:
zatracenie poczucia czasu – nierozpoznawanie pory dnia objawiające się zdziwieniem
chwilowa, ale powtarzająca się utrata orientacji w dobrze znanych miejscach
pozostawianie rzeczy w innych miejscach niż zwykle
powtarzające się urywanie wątku wypowiedzi
częsta zmiana nastrojów, w tym pojawianie się nastrojów skrajnych lub niezgodnych z naturą osoby oraz brak panowania nad emocjami 
wyraźna zmiana usposobienia, w tym obniżenie typowej aktywności, wycofanie, zamknięcie się w sobie, objawianie dezorientacji i lęku
uporczywe zadawanie tych samych pytań, także już po otrzymaniu odpowiedzi
zapominanie o ustalonych niedawno terminach spotkań, przebiegu rozmów – trudności z przypominaniem o co chodzi
mylenie imion osób bliskich, nazw przedmiotów lub czynności
zaniedbywanie codziennych, rutynowych czynności, w tym przygotowania posiłków,  utrzymywania porządku, regulowania rachunków
niechęć lub zaprzestanie dbania o higienę osobistą

Zdarza się, że powyższe zachowania, nawet kiedy powtarzają się dość często, bywają bagatelizowane przez najbliższych. Alarm mogą wywoływać dopiero diametralnie odmienne od normalnych zachowania, takie jak np:

obwinianie, oskarżanie najbliższych o zabranie lub kradzież przedmiotów, pieniędzy, 
działania na szkodę np. dodanie trucizny do jedzenia, podanie nieodpowiednich leków, 
widzenie nieistniejących postaci ludzi lub zwierząt i rozmawianie z nimi.

Reakcją na odebrany alarm „patologicznego” zachowania jest szukanie pomocy – w pierwszym odruchu jest to zwykle przeszukiwanie internetu oraz zadawanie pytań w grupach tematycznych. 

Nic jednak nie zastąpi specjalistycznej diagnozy uzyskanej podczas konsultacji lekarskiej. 
Diagnostyka specjalistyczna chorób demencyjnych, w tym choroby Alzheimera nie tylko może potwierdzić istnienie stanu chorobowego, ale również pozwoli określić fazę choroby. 
Prawidłowe diagnozowanie wymaga już na wstępie całościowej oceny geriatrycznej i tu zaczyna się problem z powodu niedostatecznej liczby lekarzy tej specjalności w skali całego kraju.
W Centrum Origin Otwock oferowane będą zarówno konsultacje specjalistów w poradni demencyjnej oraz 2 diagnostyczne programy stacjonarne.

KONSULTACJE:

- geriatra
- psychiatra
- neuropsycholog
- neurologopeda

DIAGNOSTYKA STACJONARNA w ramach Origin MemoryCare:
- PROGRAM DGN 3 dniowy  – obejmujący całościową ocenę geriatryczną, ocenę stanu psychicznego przez psychiatrę i neuropsychologa, ocenę funkcji poznawczych w oparciu o testy wiedeńskie i zajęcia indywidualne, ocenę stanu funkcjonalnego, ocenę logopedyczną. Diagnoza i raport diagnostyczny wypracowane następuje po konsylium specjalistów biorących udział w procesie obsługi pacjenta.

- PROGRAM DGN 7 dniowy  – rozpoczynający się fazą adaptacyjną, podczas której zachowanie pacjenta jest obserwowane przez personel i wspomagane w kierunku niwelowania niepokoju z powodu nagłej zmiany otoczenia. W drugiej fazie realizowane są oceny, testy, diagnoza i raport diagnostyczny, analogicznie jak w programie DGN 3 dniowym.
Choroba Alzheimera postępuje w okresie wielu lat i nieuchronnie prowadzi do całkowitej niepełnosprawności zarówno psychicznej jak i fizycznej.
Przeprowadzenie diagnostyki medycznej stanowi jeden z elementów poznawania choroby, zrozumienia jej mechanizmów oraz uzyskania zaleceń postępowania z chorym. Niestety specyfika chorób demencyjnych, w tym choroby Alzheimera, to pogłębiające się, początkowo nietypowe, a z czasem patologiczne zachowania, niosące coraz trudniejsze zadania dla opiekunów.

Centrum Origin Otwock dysponuje 82 miejscami w programie opieki długoterminowej Origin MemoryCare, który realizowany jest przez zaangażowany  zespół lekarzy, terapeutów zajęciowych, opiekunów medycznych i fizjoterapeutów. Naszym celem jest zapewnienie chorym godnego życia, bez cierpień. 
W części obiektu przeznaczonej dla pacjentów demencyjnych i z chorobą Alzheimera znajduje się też klaster opieki paliatywnej oraz pokój hospicyjny.  
Wkrótce w Centrum Origin Otwock będzie także możliwe pobieranie materiału  do oznaczania biomarkerów i badań genetycznych w  kierunku wykrywania choroby Alzheimera.

Informacje szczegółowe i zapisy: 
CENTRUM INFORMACJI I KONSULTACJI 
infolinia 797 606 112 oraz info@originpolska.com


wtorek, 12 lutego 2019

DIAGNOSTYKA I LECZENIE NIETRZYMANIA MOCZU - INNOWACYJNA TERAPIA SALUS TALENT URO DOSTĘPNA W CENTRUM ORIGIN OTWOCK

Schorzenia urologiczne i uroginekologiczne to poważny problem dotyczący osób obu płci. Przy czym dotyka on nie tylko osoby w podeszłym wieku. Pojawia się w różnych grupach wiekowych  - u młodych kobiet bardzo często po urodzeniu dziecka, wśród mężczyzn w związku z dolegliwościami prostaty i  wynikającymi z nich powikłaniami oraz zaburzeniami erekcji.
Problem nietrzymania moczu (NTM) należy wciąż do niezmiernie krępujących, mimo że ze względu na skalę występowania, urasta, także w ocenie WHO, do rangi  ważnego, aktualnego i złożonego problemu psychologiczno-socjalnego. 
Stosowane obecnie leczenie farmakologiczne bywa skuteczne w zaburzeniach trzymania moczu z powodu naglącego parcia. W przypadkach wysiłkowego nietrzymania moczu, do niedawna jeszcze lekarze zalecali zabiegi takie jak elektrostymulacja, laseroterapia czy terapia falami radiowymi, a nawet zabiegi chirurgiczne. Jednakże metody te, uchodzące za niekomfortowe dla pacjentów, nie cieszą się wśród nich popularnością. 

Inaczej jest w przypadku Innowacyjnej terapii z użyciem urządzenia Salus Talent Uro - bezinwazyjnej, niekrępującej, komfortowej dla pacjenta i skutecznej terapii polem elektromagnetycznym w której  wysoko indukcyjny, głęboko penetrujący, pulsacyjny stymulator elektromagnetyczny umożliwia miejscowe przyłożenie pola elektromagnetycznego przenikającego przez warstwy odzieży, tkanek i kości w celu stymulacji rejonu dna miednicy.
W momencie przyłożenia wysokoenergetycznego pulsacyjnego pola magnetycznego o dużej intensywności i malej częstotliwości  w rejonie dna miednicy następuje depolaryzacja nerwów i skurcz mięśni, prowadzący do ich głębokiej stymulacji  (głębokość penetracji pola w głąb organizmu sięga 10 cm), redukcji bólu (teoria endorfinowa oraz teoria bramki bólowej) oraz poprawy krążenia i przyspieszenia procesu regeneracji. 
Zabieg z użyciem urządzenia Salus Talent Uro jest całkowicie bezinwazyjny i w najmniejszym stopniu nie narusza intymności pacjenta. Ponieważ pole elektromagnetyczne przenika przez warstwy odzieży, zabieg  nie wymaga rozbierania się, co dodatkowo podnosi komfort  pacjenta. 
Urządzenie Salus Talent Uro wykorzystywane jest w połączeniu ze specjalnie skonstruowanym wygodnym fotelem, w którego siedzisku fizjoterapeuta umieszcza dysk elektromagnetyczny. Zasiadłszy w fotelu,  pacjent przez 20 minut poddawany jest działaniu pola elektromagnetycznego. Reakcja organizmu jest indywidualna, a poziom intensywności bodźców subiektywny, ale najczęściej są one odczuwane jako mrowienie i nie wywołują niepokoju ani żadnych innych niepożądanych odczuć.      

Terapia nietrzymania moczu Salus Talent Uro, stosowana także z powodzeniem w przypadku zaburzeń erekcji u mężczyzn oraz dysfunkcji seksualnych u kobiet. jest nowoczesną i jedną ze skuteczniejszych metod terapeutycznych w walce z tą przykrą dolegliwością. Dająca wyjątkowo dobre rezultaty,  precyzyjna , bezkontaktowa, komfortowa dla pacjenta metoda jest całkowicie bezpieczna, łatwa i szybka w aplikacji. Nie powoduje bólu i efektów ubocznych. Pozwala na natychmiastowy powrót do codziennych zajęć.
Powyższe argumenty zdecydowanie przemawiają za korzystaniem z  opisanej wyżej terapii nietrzymania moczu, prowadzącej do istotnej poprawy fizjologicznych funkcji organizmu, odzyskania pewności siebie w codziennym życiu, a w przypadku problemów z nietrzymaniem moczu, nawet zredukowania  albo całkowitego wyeliminowania konieczności stosowania materiałów chłonnych takich jak podkłady czy pieluchomajtki.
Urządzenie Salus Talent Uro prezentowane przez nas na wrześniowym jarmarku kreatywności, podczas Warszawskich Dni Seniora, zostało już zainstalowane w Centrum Origin Otwock, gdzie od 18 lutego br. będzie służyło naszym pacjentom w systemie stacjonarnym programu nietrzymania moczu NC NTM oraz w terapii zaburzeń erekcji ZABER.
Osoby zainteresowane korzystaniem z zabiegów w systemie ambulatoryjnym mogą już teraz rezerwować terminy – wykonywanie zabiegów rozpoczynamy od dnia 25 lutego br.

Zastosowanie terapii wymaga zlecenia lekarskiego, które pacjent otrzymał od lekarza zewnętrznego albo po konsultacji kwalifikującej przez lekarza Centrum Origin Otwock.
CZAS TRWANIA ZABIEGU: 20 minut
LICZBA ZABIEGÓW ZALECANYCH W RAMACH TERAPII: 8-12  
CZĘSTOTLIWOŚĆ ZABIEGÓW W RAMACH TERAPII: 2-3 razy w tygodniu
CZĘSTOTLIWOŚĆ TERAPII: indywidualnie, średnio 2 razy w roku 
CENA POJEDYNCZEGO ZABIEGU: 60 zł
CENA PAKIETU 12 ZABIEGÓW: 660 zł
5-cio DNIOWY PROGRAM NTM: 1880 zł 
program rehabilitacji urologicznej przeznaczony dla kobiet i mężczyzn w każdym wieku

Redukcja problemów zdrowotnych związanych z nietrzymaniem moczu oraz intymnych dysfunkcji seksualnych jest celowa w każdym wieku, ze względu na poprawę komfortu i satysfakcji z życia.

Zgłoszenia do programów NC NTM i ZABER oraz rezerwacje terminów zabiegów ambulatoryjnych przyjmujemy za pośrednictwem CENTRUM INFORMACJI I KONSULTACJI:
INFOLINIA +48 797 606 112 lub email: info@originpolska.com