wtorek, 30 stycznia 2018

Ćwiczenia mogą cofnąć uszkodzenia serca związane z procesem starzenia

Najnowsze wyniki badań przeprowadzonych przez kardiologów i naukowców z UT Southwestern oraz Texas Health Resources w Teksasie wykazują ze ćwiczenia mogą cofnąć postępujące w miarę starzenia się uszkodzenia serca u osób prowadzących nieaktywny fizycznie tryb życia.
Siedzący tryb życia, szczególnie w przypadku osób starszych, może prowadzić do usztywnienia mięśnia lewej komory serca, odpowiedzialnej za dostarczanie organizmowi natlenionej krwi.

Wcześniejsze badania wykazały ze sztywnienie mięśnia lewej komory serca często można zaobserwować u osób w średnim wieku, które nie ćwiczą i nie są sprawne fizycznie. Komory Ich serc stają się małe i sztywne – utrudniony odpływ krwi może z czasem prowadzić do niewydolności serca.

Celem badania było stwierdzanie czy ćwiczenia mogą przywrócić elastyczność mięśnia sercowego u osób nieaktywnych fizycznie, szczególnie gdy rozpocznie się je niedługo przed przekroczeniem progu starości. Wcześniej przeprowadzone badania wykazały istotną poprawę wydolności lewej komory serca u osób młodszych po roku ćwiczenia, ale zaskakująco niewielkie zmiany zaobserwowano u osób, które rozpoczęły aktywność fizyczna po 65 roku życia.
Eksperyment trwał 2 lata. 53 uczestników w wieku 45-64 lat podzielono na 2 grupy. 
Jedna brała udział w nadzorowanych ćwiczeniach aerobowych, które intensyfikowano w miarę upływu czasu. Przez pierwsze 3 miesiące były to 30-minutowe sesje ćwiczeniowe o średnim stopniu intensywności, po 10 miesiącach wprowadzono wysoko-intensywny aerobik interwałowy. Druga grupa uczestniczyła w zajęciach jogi oraz ćwiczeniach równowagi.
Po 2 latach, osoby z pierwszej grupy wykazały 18-procentowy wzrost maksymalnego natlenienia organizmu podczas wysiłku oraz ponad 25 procentowe polepszenie elastyczności mięśnia lewej komory serca.
Okazuje się zatem, ze właściwie dobrane zestawy ćwiczeń, których uprawiania rozpoczęto odpowiednio wcześnie, mogą zredukować ryzyko niewydolności serca w przyszłości. 
Aby odnieść największe korzyści, reżim ćwiczeniowy należy rozpocząć przed przekroczeniem progu starości, czyli przed ukończeniem 65 roku życia, kiedy mięsień sercowy ciągle utrzymuje pewien poziom elastyczności i zdolność do samoodtwarzania.


Zgodnie z opinią naukowców, ćwiczenie 2-3 razy w tygodniu jest niewystarczające - nakazują oni ćwiczyć 4-5 razy w tygodniu. Ćwiczenia powinny stać się częścią codziennej higieny – jak branie prysznica czy mycie zębów.

czwartek, 25 stycznia 2018

Ogrody terapeutyczne Origin

Przyjęty przez Origin model funkcjonowania, opiera się na tworzeniu obiektów projektowanych zgodnie z zasadami architektury terapeutycznej, dysponujących rozbudowaną przestrzenią wspólną, umożliwiającą prowadzenia szeregu programów terapeutycznych oraz świetnie wyposażonym i rozległym zapleczem rehabilitacyjnym.
Jedną z najważniejszych przestrzeni terapeutycznych tworzą ogrody.
W budowanym właśnie obiekcie Origin w Otwocku, do dyspozycji pensjonariuszy i ich gości oddany zostanie duży prywatny leśny park sosnowy, zaprojektowany zgodnie z zasadami tworzenia ogrodów terapeutycznych. Część parku zostanie wydzielona na specjalnie wyposażony ogród, przeznaczony dla osób dotkniętych demencją.Hortiterapia stanowi szczególnie efektywną metodą terapeutyczną stosowaną w postępowaniu z demencją starczą, depresją, niepełnosprawnością. U jej podstaw leży wrodzona potrzeba kontaktu człowieka z przyrodą. Uprawianie i pielęgnowanie roślin przyczynia się do poprawy zdrowia fizycznego i psychicznego, rozwija kreatywność, daje poczucie przydatności. Pobyt wśród zieleni pozwala często zapomnieć o dolegliwościach i ograniczonej sprawności.

Jedną z metod, które nas szczególnie zainspirowały, jest japońska metoda rehabilitacji i rekonwalescencji zwana shinrin yoku, co oznacza „zanurzenie się w lesie”.
Udowodniono, że właściwie zaprogramowany pobyt w otoczeniu leśnym zmniejsza ciśnienie krwi, obniża tętno i produkcję hormonu stresu, a zwiększa odporność organizmu i przyspiesza jego regenerację.

wtorek, 23 stycznia 2018

Przełom w badaniach nad chorobą Huntingtona, jedną z najgroźniejszych chorób neurodegeneracyjnych

W grudniu 2017 BBC podało, że w wyniku przeprowadzonego w Londynie eksperymentu, po raz pierwszy udało się skorygować defekt genetyczny, który powoduje chorobę Huntingtona.
Choroba Huntingtona /pląsawica Huntingtona, to choroba genetyczna ośrodkowego układu nerwowego objawiająca się zaburzeniami ruchu, zaburzeniami psychicznymi oraz otępieniem. W wyniku postępującego, nieodwracalnego zaniku komórek mózgowych następuje całkowite upośledzenie czynności ruchowych, zachowań, procesów pamięciowych i możliwości jasnego myślenia. Jest to choroba dziedziczna, występuje rodzinnie - szansa jej odziedziczenia wynosi 50%. W Polsce statystycznie zapada na nią 1-na na 15 tysięcy osób.
Choroba ma przebieg postępujący i każdy następny dzień jest gorszy od poprzedniego. Początek zazwyczaj objawia się między 30-tym a 50-tym rokiem życia. Śmierć następuje zwykle około 10-20 lat od momentu pojawienia się pierwszych symptomów.
Choroba Huntingtona jest jedna z najbardziej dewastujących chorób, przez niektórych opisywana jako połączenie chorób Parkinsona i Alzheimera oraz MND (choroba neuronu ruchowego).
Jej przyczyną jest błąd w sekcji DNA zwanej genem HTT, który w normalnych warunkach jest odpowiedzialny za instrukcje produkowania białka Htt - huntingtyny niezbędnej do prawidłowego rozwoju mózgu. Jednakże mutacje w genie kodującym huntingtynę uszkadzają białko, zamieniając je w substancje trująca, zabijającą komórki mózgowe.
Dzięki naukowcom z University College London wzrosła nadzieja na zatrzymanie tej przerażającej, nieuleczalnej dotąd choroby.
Pierwszy eksperyment na organizmie ludzkim przeprowadzono w National Hospital for Neurology and Neurosurgery w Londynie. Wzięło w nim udział 46 osób, którym do płynu mózgowo-rdzeniowego wszczepiono eksperymentalny lek. Dzięki temu udało się bezpiecznie obniżyć poziom toksycznych białek w mózgu.
Początkowo lekarze nie byli pewni jakiego rezultatu należy oczekiwać – obawiano się, że lek może wywołać nieprzewidziane skutki, takie jak np. śmiertelne zapalenie opon mózgowych. Ale eksperyment się w pełni powiódł - lek okazał się bezpieczny, był dobrze tolerowany przez pacjentów i znacznie zredukował poziom huntingtyny w mózgu.
W opinii ekspertów, może to być największy w ciągu ostatnich 50 lat przełom w badaniach nad chorobami neurodegeneracyjnymi, do których należy również choroba Alzheimera.

czwartek, 18 stycznia 2018

Specjalistyczny Ośrodek Opieki i Rewalidacji w Demencji i Problemach Neurologicznych w Otwocku.

Kontynuując naszą czwartkową rubrykę poświęconą działalności Origin w Polsce, chcielibyśmy dzisiaj przybliżyć naszym Czytelnikom powstający w Otwocku Soplicowie Specjalistyczny Ośrodek Opieki i Rewalidacji w Demencji i Problemach Neurologicznych. Jak wspominaliśmy wcześniej, jego otwarcie planowane jest z początkiem drugiej połowy tego roku.
Obiekt w Otwocku specjalizować się będzie w:
• opiece nad osobami z chorobami otępiennymi - MemoryCare,
• rehabilitacji neurologicznej, w tym rehabilitacji po przebytych urazach i udarach mózgu - NeuroCare.
MemoryCare
Wydzielona część obiektu w Otwocku została zaprojektowana specjalnie na potrzeby kompleksowej opieki nad osobami dotkniętymi różnymi formami demencji, ze szczególnym naciskiem na chorobę Alzheimera. Wyjątkową uwagę poświęciliśmy wystrojowi wnętrz, oświetleniu i kolorystyce, które mają ułatwiać orientację oraz zmniejszać stany napięcia, agresji i depresji - szerzej na ten temat napiszemy w najbliższym czasie.
Obiekt będzie zatrudniał wysoko wykwalifikowany personel, który dodatkowo przeszkolony zostanie w zakresie opieki nad osobami dotkniętymi demencją w ramach programu szkoleniowego Origin Academy.
Aktywność w ciągu dnia jest niezwykle ważnym elementem łagodzenia objawów chorób demencyjnych. W związku z tym przygotowaliśmy szereg programów terapeutycznych oraz obszerne, odpowiednio wyposażone powierzchnie wspólne, gdzie chorzy będą mogli uczestniczyć w różnego rodzaju zajęciach aktywizujących i terapeutycznych, pobudzających procesy myślowo-pamięciowe oraz usprawniające funkcjonalnie. Ponadto, w otaczającym obiekt prywatnym parku sosnowym, przygotowywany jest specjalny ogród terapeutyczny dla osób dotkniętych demencją.
Oferta programu MemoryCare w ośrodku Origin w Otwocku:
• Zakwaterowanie w pokoju 1 lub 2 osobowym
• 5 posiłków dziennie
• Całodobowa opieka lekarska, pielęgniarska i pielęgnacyjna
• Indywidualny program terapeutyczny
• Regularne konsultacje lekarzy specjalistów
• Okresowe raporty diagnostyczne
Formy pobytu:
• Pobyty długoterminowe
• Pobyty krótkoterminowe i wytchnieniowe
• Pobyty diagnostyczne
• Opieka paliatywna, hospicjum
Program rehabilitacji i terapii zajęciowej:
• Terapia zajęciowa – ćwiczenia wokalne, taneczne, muzykoterapia, terapia manualna (malowanie, psychorysunek, rzeźba, majsterkowanie), biblioterapia, ludoterapia
• Terapia ruchowa – gimnastyka, ćwiczenia usprawniające funkcje motoryczne, zapobiegające upadkom oraz ćwiczenia kardio
• Terapia sensoryczna w sali Snoezelen – pobudzanie funkcjonowania zmysłów za pośrednictwem zapachu, dźwięku, termiki i światła
• Klasyczna fizjoterapia – zwiększanie sprawności stawów i kręgosłupa
• Terapie: reminiscencyjna, kognitywna i środowiskowa
• Walidacja gerontologiczna w/g Naomi Fail
Usługi oferowane przez Specjalistyczną Przychodnię na terenie obiektu Origin w Otwocku - dostępne również dla osób spoza obiektu:
• Diagnostyka wstępna (od 2 do 3 dni), której efektem jest kompleksowa ocena geriatryczna - proponowany jest również program okresowych ewaluacji
• Klasyfikacja funkcjonalna (ocena stopnia samodzielności) dokonywana w specjalnie zaprojektowanym mieszkaniu ewaluacyjnym, pozwalająca określić stopień zaawansowania choroby i podjąć decyzję co do najlepszej formy opieki
• Ocena funkcji poznawczych za pomocą standaryzowanych testów międzynarodowych
• Ocena stanu psychicznego
• Ocena logopedyczna
• Ocena dietetyka oraz ułożenie indywidualnego programu żywienia
• Ocena stanu somatycznego
• Kwalifikacja wydolnościowa, nieodzowna przy planowaniu indywidualnych zabiegów rehabilitacyjnych czy ćwiczeń ruchowych
• Porady dla rodzin i opiekunów osób dotkniętych demencją, w szczególności chorobą Alzheimera
NeuroCare
W oddzielnej części obiektu przewidziano różne formy rehabilitacji w ramach pobytów stacjonarnych i dziennych. Obszerne i wygodne pomieszczenia rehabilitacyjne wyposażone będą w najnowszy sprzęt rehabilitacyjny, w tym unikalne szwajcarskie urządzenia Locomat, służące do odbudowy mięśni kończyn dolnych – szerzej na ten temat w kolejnych postach. Pieczołowicie zaprojektowane wnętrza budynku zapewniają komfortowy pobyt i umożliwiają różne formy aktywności po zajęciach rehabilitacyjnych.
Starannie wyselekcjonowana kadra profesjonalnych opiekunów medycznych i fizjoterapeutów została dodatkowo przeszkolona w ramach programu Origin Academy. Do dyspozycji pensjonariuszy i ich gości oddany zostanie rozległy prywatny park, zaprojektowany zgodnie z zasadami tworzenia ogrodów terapeutycznych, o którym szczerzej napiszemy w przyszłym tygodniu.
Oferta programu NeuroCare:
• Całodobowa opieka lekarska, pielęgniarska i pielęgnacyjna
• Opieka i rehabilitacja poszpitalna
• Rehabilitacja poudarowa, neurologiczna i onkologiczna
• Program onkologiczny i geriatryczny
• Rehabilitacja dla osób z zespołem słabości (Frailty Syndrome)
• Rehabilitacja osób dotkniętych SM i chorobą Parkinsona
• Przygotowanie długoterminowych indywidualnych programów rehabilitacyjnych
• Cotygodniowa ewaluacja funkcjonalna
• Treningi adaptacyjne w specjalnie wyposażonym mieszkaniu treningowym służą do przeprowadzenia diagnostyki wstępnej oraz oceny funkcjonalnej
• Praca w zakresie funkcji precyzyjnych - terapia zajęciowa
• Treningi motywacyjne - spotkania z psychologiem
• Raport diagnostyczny tworzony przez zespół specjalistów
Pobyt dzienny:
• W godzinach 8:00 – 18:00
• 2 posiłki
• Dostęp do zajęć terapeutycznych w obiekcie i w parku
Pobyt stacjonarny:
• Zakwaterowanie w pokoju 1, 2, 3-osobowym lub w mieszkaniu z aneksem jadalnym
• 5 posiłków dziennie
• Szeroka gama fakultatywnych zajęć terapeutycznych w obiekcie i w parku
• Czytelnia, pokój kinowy, kriosauna, relaksacyjne wanny z hydromasażem
• Przytulna kafeteria
Oprócz usług i programów oferowanych w ramach MemoryCare i NeuroCare, przewidujemy również programy terapeutyczne dla osób z problemami nietrzymania moczu i zaburzeniami erekcji, rekonwalescencję pooperacyjną po operacjach onkologicznych, w tym mastektomii, a także całodniowe szkolenia w prewencji upadków u osób starszych.
W specjalnie wyposażonym mieszkaniu treningowym prowadzone będą szkolenia adaptacyjne po operacjach usunięcia kończyn oraz ewaluacja stanu samodzielności.
Za tydzień napiszemy o naszych ogrodach terapeutycznych.

wtorek, 16 stycznia 2018

Konserwanty żywności a bakterie jelitowe

Wyniki prowadzonych ostatnio badań sugerują, że niektóre, uważane dotąd za bezpieczne konserwanty żywności mogą wpływać w nieprzewidziany sposób na bakterie przewodu pokarmowego. 
W jego wnętrzu żyje gigantyczna i złożona społeczność mikroorganizmów, zwana mikrobiomem jelitowym.
Od dawna wiadomo, że wywiera on bardzo istotny wpływ na stan naszego zdrowia i samopoczucia, odgrywając ogromną rolę w funkcjonowaniu całego naszego organizmu.
Już 2.5 tysiąca lat temu Hipokrates twierdził, że wszelka choroba ma swoje źródło w trzewiach, co współczesna nauka zdecydowanie potwierdza.
Nieprawidłowy mikrobiom może oddziaływać na przebieg i efekty najróżniejszych schorzeń i procesów zachodzących w organizmie – od zespołu stresu pourazowego i choroby Alzheimera po powodzenie bądź fiasko kuracji antyrakowej. Ponad 100 lat temu Elie Metchnikoff, laureat nagrody Nobla, postulował że „dobre” bakterie jelitowe mogą opóźnić demencję starczą oraz łagodzić symptomy zaburzeń lękowych i depresji związanych z upośledzeniem funkcji poznawczych.
Badania wciąż trwają, ale o ile większość badaczy skupiła się na wpływie diety oraz działań interwencyjnych (np. stosowania antybiotyków) na stopień zróżnicowania i przyczyny eubiozy/dysbiozy mikrobiomu, wciąż nie są dokładnie zbadane efekty działania tak powszechnie stosowanych w przemyśle spożywczym dodatków.
Najnowsze testy przeprowadzone przez zespół naukowców z University of Massachusetts Amherst, wyniki których opublikowano na łamach czasopisma naukowego Science of Food, sygnalizują, że niektóre z nietoksycznych konserwantów dodawanych do żywności mogą w sposób nieoczekiwany i niekorzystny oddziaływać na mikrobiotę jelitową.
Okazuje się, że wiele ze stosowanych w przemyśle spożywczym konserwantów to substancje antybakteryjne – ich zadaniem jest ochrona żywności przed psuciem się poprzez obniżanie lub całkowitą redukcję nadmiernego przerostu bakterii, które mogą powodować degradację żywności.
Testy prowadzone na University of Massachusetts Amherst miały na celu określenie efektów działania wybranego konserwantu antybakteryjnego (biopolimeru ε-polylisine) na mikroflorę jelitową myszy. Badanie trwało 15 tygodni. W 5-tym tygodniu zaobserwowano zmiany w mikrobiocie wynikające ze stosowania konserwantu, ale okazały się one przejściowe i w 9-tym tygodniu eksperymentu stopień zróżnicowania mikroflory wrócił do stany początkowego. Oznacza to, że w pewnym momencie mikroorganizmy w jakiś sposób zaczęły adaptować się do substancji konserwującej. Sytuacja jest odmienna w przypadku np. podawania antybiotyków – w takim przypadku zmiany w mikrobiomie są nieodwracalne i jego kompozycja nie powraca samodzielnie do stanu wyjściowego.
Badanie w przypadku tego konkretnego konserwantu nie dowiodło żadnego potencjalnie negatywnego wpływu na zdrowie, wynikającego ze zmian w obrębie mikrobiomu, ale zwraca ono uwagę na kwestię konsekwencji stosowania konserwantów uznanych poprzednio za bezpieczne dla człowieka.
Okazuje się, że nauka wciąż jeszcze nie wie wystarczająco dużo na temat wpływu konserwantów na zmiany w mikrobiomie, a co za tym idzie – ich wpływ na zdrowie.
Źródło: University of Massachusetts Amherst

czwartek, 11 stycznia 2018

Sytuacja geriatrii w Polsce

W związku z planowanym na połowę tego roku otwarciem pierwszego obiektu Origin w Polsce, Specjalistycznego Ośrodka Opieki
 i Rewalidacji w Demencji i Problemach Neurologicznych w Otwocku, rozpoczynamy dzisiaj publikowanie czwartkowej rubryki, w ramach której chcielibyśmy przybliżyć Czytelnikom naszą firmę, nasze obiekty, naszą misję i plany rozwojowe.

SYTUACJA GERIATRII W POLSCE
Stan polskiej geriatrii, potrzeby seniorów oraz dostępność, rodzaj i jakość usług wiążą się bezpośrednio z krótko- i długoterminowymi planami rozwojowymi Origin Polska.  
Liczne media oraz sami seniorzy od dawna narzekają na niski poziom opieki geriatrycznej w Polsce. W/g badań  przeprowadzonych w dwudziestu wybranych krajach OECD (krajach zrzeszonych w Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju), na tysiąc osób w wieku powyżej 65 lat przypada tam średnio 49,1 miejsc w placówkach opieki długoterminowej. Pokrywa się to ze stanem potrzeb – w krajach wysokorozwiniętych do obiektów opieki długoterminowej trafia między 5 a 6% tej grupy wiekowej. Przypomnijmy, że obiekty te są przeznaczone dla seniorów o zaawansowanym stopniu niesamodzielności. W Polsce liczba miejsc jest zatrważająco niska - wynosi zaledwie 17,5 na tysiąc seniorów w wieku powyżej 65 roku życia.  Liczba ta jest o tyle niepokojąca, że stan zdrowia i poziom samodzielności seniorów w Polsce należą do najniższych w Europie, a zatem potrzeba opieki długoterminowej w obiektach opiekuńczo-leczniczych jest znacznie u nas wyższa niż w innych krajach OECD.
Kolejną bolączką jest ilość i poziom wykształcenia lekarzy specjalizujących się w problemach geriatrycznych. W polskich uczelniach medycznych kwestia chorób wieku podeszłego do niedawna traktowana było po macoszemu – zwykle wręcz pomijana. Obligatoryjne kształcenie studentów medycyny w zakresie chorób geriatrycznych rozpoczęło się w Polsce z 25-letnim opóźnieniem. Ponadto, nie dosyć że liczba wykształconych lekarzy geriatrów w Polsce jest wciąż zdecydowanie za mała, to brak ofert zatrudnienia sprawia, że połowa z nich nie praktykuje w ramach swojej specjalizacji.
Pisząc o problemach geriatrii w Polsce trudno nie wspomnieć o chorobach otępiennych, nieodzownie związanych z procesami starzenia. Badania wskazują, że odsetek osób z otępieniem rośnie wraz z wiekiem. W przedziale populacji pomiędzy 70-74 rokiem życia na otępienie cierpi 14,7% osób, pomiędzy 75-79 rokiem życia - już 26,6%; pomiędzy 80-84 rokiem życia - 35,2%, a w grupie 85-89 - 46,2%. Po 90-tym roku życia, z otępieniem zmaga się aż 66% osób. Zważywszy, że w Polsce brakuje specjalistycznych obiektów opieki nad osobami z chorobami otępiennymi, perspektywy starzenia się naszych rodaków nie rokują zbyt optymistyczne.
Odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na wyspecjalizowaną opiekę senioralną w Polsce są planowane oraz już realizowane obiekty Origin, z których pierwszy powstaje w Otwocku, a dwa następne, obecnie w fazie przygotowań, zlokalizowane będą w Warszawie i Krakowie. Celem firmy jest zbudowanie sieci ośrodków, w których prowadzone będą innowacyjne programy prewencji, opieki, terapii i rehabilitacji przeznaczone dla seniorów w każdym wieku. Nasze obiekty będą  projektowane zgodnie z zasadami architektury terapeutycznej. Dysponować będą rozbudowaną przestrzenią wspólną, umożliwiającą prowadzenia szeregu programów terapeutycznych oraz świetnie wyposażonym, rozległym zapleczem rehabilitacyjnym. 
Mamy nadzieję że budowa ośrodków Origin pomoże zmienić na lepsze życie tysięcy Polaków. 
W kolejne czwartki opowiemy o
Specjalistycznym Ośrodku Opieki i Rewalidacji w Demencji i Problemach Neurologicznych Origin w Otwocku, który specjalizować się będzie w dwóch bardzo zaniedbanych, a jednocześnie niezwykle potrzebnych w Polsce dziedzinach: opiece nad osobami z chorobami otępiennymi oraz rehabilitacji neurologicznej, w tym rehabilitacji po przebytych urazach i udarach mózgu.

wtorek, 9 stycznia 2018

Cynk w walce z przeziębieniami

Okres jesienno-zimowy to czas w którym nasila się ilość przeziębień. Wywołują je przeważnie wirusy, których jest pond 200 różnych typów. Przeziębienie zwykle rozpoczyna się dreszczami, kichaniem, bólem głowy, pojawia się katar i/lub kaszel. Objawy pojawiają się w ciągu 16 godzin od ekspozycji i nasilają się między 2-4 dniem trwania choroby. Ustępują zazwyczaj w ciągu 7-10 dni, ale zdarza się, że utrzymują się i kilka tygodni. Kaszel może trwać nawet do 25-35 dni.
Następnym razem gdy złapie nas przeziębienie, warto zastanowić się czy nie sięgnąć po preparat zawierający cynk. Badania wykazują, że może być on bardziej pomocny w leczeniu przeziębienia niż rekomendowany od dziesiątków lat rosół z kury.
Zgodnie z opinią Cochrane Base of Systematic Reviews (CDSR) - renomowanej bazy raportów podsumowujących i interpretujących wyniki badań w branży medycznej - pastylka do ssania, tabletka lub syrop zawierające cynk i zażyte w ciągu pierwszych 24 godzin od momentu pojawienia się pierwszych oznak kataru lub bólu gardła, może średnio o dzień skrócić czas trwania przeziębienia oraz radykalnie zredukować stopień nasilenia symptomów. 
Liczne spośród wymienionych w CDSR badań dowodzą, że cynk poprawia odporność i pomaga w walce z przeziębieniem. Wykazały one, że osoby regularnie stosujące suplementy zawierające cynk albo w ogóle nie zapadały na przeziębienia, albo przeziębienia trwały krócej niż tydzień. Dla przykładu zawierające cynk pastylki do ssania skracały okres trwania przeziębienia z 7 do 4 dni i redukowały czas trwania kaszlu z 5 do 2 dni.
Problem z sięganiem po ogólnodostępne preparaty zawierające cynk polega na tym, że w przedstawionych wynikach badań nie podano które produkty należy stosować i w jakich ilościach. Niektórzy eksperci twierdzą, że część popularnych, kupowanych bez recepty medykamentów zawierających cynk może nie być tak efektywna jak preparaty stosowane podczas badań, ponieważ wyprodukowano je w/g innych receptur, przy zastosowaniu innych ilości substancji aktywnych oraz innych substancji pomocniczych.
Mimo to, najnowszy raport CDSR potwierdza zasadność od dawna rozpatrywanej teorii promującej efektywność cynku jako skutecznego środka w walce z przeziębieniami.  Nie stwierdzono jeszcze jaka jest zasada jego działania, ale istnieją przesłanki sugerujące, że ma on właściwości antywirusowe, które hamują proces samopowielania się wirusa powodującego przeziębienia lub osłabiają jego zdolność przyczepiania się do membran wewnątrznosowych.

wtorek, 2 stycznia 2018

Destrukcyjne myśli i emocje, a nasze zdrowie

Choroby psychosomatyczne wciąż należą do nierozwiązanych zagadek współczesnej medycyny. W poszukiwaniach przydatnych informacji na ten temat warto sięgnąć po książkę Suzanne O’Sullivan „Wszystkojest w twojej głowie”, która w popularnonaukowy sposób dotyka zagadnienia zaburzeń psychosomatycznych, podświadomie rozwijających się jako fizjologiczna reakcja organizmu na przeżywane emocje i dręczące nas myśli. 

Proces ten prowadzi do konkretnych i często poważnych problemów ze zdrowiem i w konsekwencji, do szukania pomocy i leczenia objawowego. 
Niestety zdiagnozowanie przyczyn bólu czy dolegliwości, sprawiających czasami ogromne problemy w różnych sferach życia, jest często niemożliwe i nie pozwala na wskazanie fizycznego źródła zaburzeń oraz sposobów pomocy.
Naukowcy oraz praktycy w dziedzinie psychologii i psychiatrii skłaniają się więc ku teorii somatyzacji problemów psychicznych, których źródłem jest nasza głowa, stanowiąca centrum dowodzenia całego organizmu człowieka. Sytuacje konfliktowe, stres, frustracja, gniew, czy lęk – szczególnie tłumione albo powtarzające się, mogą być przyczyną między innymi:
  • astmy oskrzelowej
  • choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy
  • choroby niedokrwiennej serca
  • nadciśnienia tętniczego
  • zapalenia jelita grubego
  • reumatoidalnego zapalenia stawów
  • nadczynności tarczycy
  • cukrzycy
  • atopowego zapalenia skóry
  • niektórych postaci otyłości
Obok opisu niemal nieprawdopodobnych przypadków pacjentów zmagających się z różnorodnymi nietypowymi dolegliwościami, autorka prezentuje medyczne, w tym neurologiczne, aspekty przebiegu tego typu schorzeń. Ich zwalczanie wymaga w pierwszej kolejności prawidłowej diagnozy, a następnie pracy z psychologiem. Przy czym, nie mniej ważne jest zrozumienie przez chorego przyczyn i mechanizmu powstawania chorób psychosomatycznych i nabycie umiejętności kontrolowania destrukcyjnych myśli oraz emocji, wyzwalanych przez otoczenie w którym funkcjonujemy.
Książka „Wszystko jest w Twojej głowie” polecana jest przez psychologów, psychoterapeutów oraz portale adresowane do czytelników szukających odpowiedzi na nurtujące ich pytania z zakresu psychologii, psychoterapii, rozwoju osobistego oraz medycyny.

Suzanne O’Sullivan jest neurologiem konsultantem w National Hospital for Neurology and Neurosurgery in London.