wtorek, 26 lutego 2019

PROGRAM ORIGIN NeuroCare AFAZJA

Pojęcie afazji odnosi się do pewnej grupy objawów wywołanych uszkodzeniem mózgu, wśród których dominują zaburzenia mowy - nie dotyczy ono żadnej konkretnej choroby. 

Afazja pojawia się w wyniku uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, niezależnie od czynnika, który je wywołuje. Statystycznie, najczęściej następuje ona w wyniku urazu czaszkowo-mózgowego, udaru mózgu, procesu ekspansywnego, bądź procesu neurodegeneracyjnego prowadzącego do otępienia.

Utrata możliwości porozumienia się z otoczeniem, niezdolność do przekładania myśli na słowa jest doświadczeniem traumatycznym. Nie podjęcie działań terapeutycznych prowadzi do izolacji osoby chorej od najbliższych i całego społeczeństwa. 

W specjalistycznych poradniach Centrum Origin Otwock dla osób z afazją dostępne są konsultacje z neuropsychologiem i konsultacje z neurologopedą
W ramach stacjonarnego Programu ORIGIN NeuroCare Afazja oferujemy terapię z użyciem nowoczesnych metod komputerowych, prowadzoną pod kontrolą zespołu neurorehabilitacyjnego.

Program NeuroCare Afazja obejmuje:
wnikliwą diagnostykę
indywidualną, codzienna pracę z logopedą i/lub psychologiem
indywidualną terapię psychologiczną systemem RehaCom
grupową terapię zajęciową oraz ruchową
raport podsumowujący interdyscyplinarnego zespołu specjalistów Origin


Czas trwania programu: 4 tygodnie
Cena za program z zamieszkaniem: 
1. w pokoju 2 osobowym 6 650 zł
2. w pokoju 1 osobowym 7 650 zł

Zgłoszenia do programu: INFOLINIA 797 606 112, email: info@originpolska.com


czwartek, 21 lutego 2019

ReoAmbulator - TERAPIA CHODU DZIECI I DOROSŁYCH z URAZAMI ORTOPEDYCZNYMI I ZABURZENIAMI NEUROLOGICZNYMI

ReoAmbulator to innowacyjny robot do terapii chodu. Łączy on w sobie trening na bieżni w odciążeniu z zaawansowaną robotyką. Pozwala to przywrócić umiejętność chodu oraz równowagę i koordynację pacjentom cierpiącym z powodu zaburzeń neurologicznych i urazów ortopedycznych.
Połączenie innowacyjnej zrobotyzowanej platformy treningowej z głębokim zrozumieniem neurorehabilitacji sprawia, że ReoAmbulator oferuje najbardziej zaawansowane rozwiązania w dziedzinie rehabilitacji.Korzyści terapii z użyciem ReoAmbulatora
• zwiększenie skuteczności terapii poprzez możliwość indywidualnego dostosowania
parametrów sesji
• wzrost świadomości pacjenta, jego zrozumienia procesu rehabilitacji, zaangażowania oraz motywacji poprzez połączenie wielozadaniowej platformy z modułem wirtualnej rzeczywistości
• możliwość regulowania odciążenia pacjenta za pomocą systemu pasów, uprzęży
i podnośnika oraz zrobotyzowanych nóg, stopniowo przenosząc ciężar z urządzenia
na pacjenta
• intensywna, kontrolowana oraz bezpieczna metoda reedukacji chodu
• w dynamiczny sposób podąża za procesem rehabilitacji w oparciu o dwa tryby działania robota:
    - tryb bierny ze zrobotyzowanymi nogami, które inicjują i prowadzą ruch 

    - tryb aktywny, wykorzystywany w późniejszym etapie rehabilitacji, dający możliwość samodzielnego chodu w odciążeniu lub z pełnym obciążeniem z zachowaniem maksymalnego bezpieczeństwa

Podstawowe właściwości 
• Zautomatyzowany proces reedukacji chodu, równowagi i koordynacji dla dzieci i dorosłych
• Maksymalne bezpieczeństwo i komfort dzięki systemowi czujników, pasów i uprzęży
• Stopniowanie trudności
• 4 tryby terapii
• Moduł wirtualnej rzeczywistości
• Raportowanie postępów terapii
• Indywidualne dostosowanie parametrów terapii
• Naturalny wzorzec chodu
• Kolorowy ekran dotykowy terapeuty 22” oraz ekran główny 40”
• System biofeedback

CZAS TRWANIA ZABIEGU: 30 minut
CENA POJEDYNCZEGO ZABIEGU: 150 zł
CENA PAKIETU 10 ZABIEGÓW: 1400 zł


Zgłoszenia pacjentów na pobyty stacjonarne oraz zabiegi ambulatoryjne
w Centrum Origin Otwock przyjmujemy za pośrednictwem
CENTRUM INFORMACJI I KONSULTACJI:

INFOLINIA +48 797 606 112 lub email: info@originpolska.com

wtorek, 19 lutego 2019

NIEPOKOJĄCE ZACHOWANIA A DIAGNOSTYKA CHOROBY ALZHEIMERA

Skomplikowany otaczający świat jest sporym wyzwaniem. Osoby młode i w średnim wieku zwykle sprawnie radzą sobie z codziennymi zadaniami oraz nadążają za zmianami technologicznymi. Osoby starsze często unikają nowości w obawie czy im podołają. Z biegiem czasu, w wyniku procesu starzenia, zmniejsza się ogólna wydolność organizmu, co może prowadzić do narastania rozmaitych trudności i problemów tam gdzie wcześniej ich nie było - szczególnie po 75 roku życia. 
Osoby towarzyszące i opiekujące się bliskimi powinny zwracać uwagę na nietypowe zachowania, które mogą pojawić się znacznie wcześniej - niektóre są wyraźnym sygnałem alarmowym postępującej demencji, w tym choroby Alzheimera.

Wśród nietypowych zachowań pacjentów w początkowej fazie choroby występują:
zatracenie poczucia czasu – nierozpoznawanie pory dnia objawiające się zdziwieniem
chwilowa, ale powtarzająca się utrata orientacji w dobrze znanych miejscach
pozostawianie rzeczy w innych miejscach niż zwykle
powtarzające się urywanie wątku wypowiedzi
częsta zmiana nastrojów, w tym pojawianie się nastrojów skrajnych lub niezgodnych z naturą osoby oraz brak panowania nad emocjami 
wyraźna zmiana usposobienia, w tym obniżenie typowej aktywności, wycofanie, zamknięcie się w sobie, objawianie dezorientacji i lęku
uporczywe zadawanie tych samych pytań, także już po otrzymaniu odpowiedzi
zapominanie o ustalonych niedawno terminach spotkań, przebiegu rozmów – trudności z przypominaniem o co chodzi
mylenie imion osób bliskich, nazw przedmiotów lub czynności
zaniedbywanie codziennych, rutynowych czynności, w tym przygotowania posiłków,  utrzymywania porządku, regulowania rachunków
niechęć lub zaprzestanie dbania o higienę osobistą

Zdarza się, że powyższe zachowania, nawet kiedy powtarzają się dość często, bywają bagatelizowane przez najbliższych. Alarm mogą wywoływać dopiero diametralnie odmienne od normalnych zachowania, takie jak np:

obwinianie, oskarżanie najbliższych o zabranie lub kradzież przedmiotów, pieniędzy, 
działania na szkodę np. dodanie trucizny do jedzenia, podanie nieodpowiednich leków, 
widzenie nieistniejących postaci ludzi lub zwierząt i rozmawianie z nimi.

Reakcją na odebrany alarm „patologicznego” zachowania jest szukanie pomocy – w pierwszym odruchu jest to zwykle przeszukiwanie internetu oraz zadawanie pytań w grupach tematycznych. 

Nic jednak nie zastąpi specjalistycznej diagnozy uzyskanej podczas konsultacji lekarskiej. 
Diagnostyka specjalistyczna chorób demencyjnych, w tym choroby Alzheimera nie tylko może potwierdzić istnienie stanu chorobowego, ale również pozwoli określić fazę choroby. 
Prawidłowe diagnozowanie wymaga już na wstępie całościowej oceny geriatrycznej i tu zaczyna się problem z powodu niedostatecznej liczby lekarzy tej specjalności w skali całego kraju.
W Centrum Origin Otwock oferowane będą zarówno konsultacje specjalistów w poradni demencyjnej oraz 2 diagnostyczne programy stacjonarne.

KONSULTACJE:

- geriatra
- psychiatra
- neuropsycholog
- neurologopeda

DIAGNOSTYKA STACJONARNA w ramach Origin MemoryCare:
- PROGRAM DGN 3 dniowy  – obejmujący całościową ocenę geriatryczną, ocenę stanu psychicznego przez psychiatrę i neuropsychologa, ocenę funkcji poznawczych w oparciu o testy wiedeńskie i zajęcia indywidualne, ocenę stanu funkcjonalnego, ocenę logopedyczną. Diagnoza i raport diagnostyczny wypracowane następuje po konsylium specjalistów biorących udział w procesie obsługi pacjenta.

- PROGRAM DGN 7 dniowy  – rozpoczynający się fazą adaptacyjną, podczas której zachowanie pacjenta jest obserwowane przez personel i wspomagane w kierunku niwelowania niepokoju z powodu nagłej zmiany otoczenia. W drugiej fazie realizowane są oceny, testy, diagnoza i raport diagnostyczny, analogicznie jak w programie DGN 3 dniowym.
Choroba Alzheimera postępuje w okresie wielu lat i nieuchronnie prowadzi do całkowitej niepełnosprawności zarówno psychicznej jak i fizycznej.
Przeprowadzenie diagnostyki medycznej stanowi jeden z elementów poznawania choroby, zrozumienia jej mechanizmów oraz uzyskania zaleceń postępowania z chorym. Niestety specyfika chorób demencyjnych, w tym choroby Alzheimera, to pogłębiające się, początkowo nietypowe, a z czasem patologiczne zachowania, niosące coraz trudniejsze zadania dla opiekunów.

Centrum Origin Otwock dysponuje 82 miejscami w programie opieki długoterminowej Origin MemoryCare, który realizowany jest przez zaangażowany  zespół lekarzy, terapeutów zajęciowych, opiekunów medycznych i fizjoterapeutów. Naszym celem jest zapewnienie chorym godnego życia, bez cierpień. 
W części obiektu przeznaczonej dla pacjentów demencyjnych i z chorobą Alzheimera znajduje się też klaster opieki paliatywnej oraz pokój hospicyjny.  
Wkrótce w Centrum Origin Otwock będzie także możliwe pobieranie materiału  do oznaczania biomarkerów i badań genetycznych w  kierunku wykrywania choroby Alzheimera.

Informacje szczegółowe i zapisy: 
CENTRUM INFORMACJI I KONSULTACJI 
infolinia 797 606 112 oraz info@originpolska.com


wtorek, 12 lutego 2019

DIAGNOSTYKA I LECZENIE NIETRZYMANIA MOCZU - INNOWACYJNA TERAPIA SALUS TALENT URO DOSTĘPNA W CENTRUM ORIGIN OTWOCK

Schorzenia urologiczne i uroginekologiczne to poważny problem dotyczący osób obu płci. Przy czym dotyka on nie tylko osoby w podeszłym wieku. Pojawia się w różnych grupach wiekowych  - u młodych kobiet bardzo często po urodzeniu dziecka, wśród mężczyzn w związku z dolegliwościami prostaty i  wynikającymi z nich powikłaniami oraz zaburzeniami erekcji.
Problem nietrzymania moczu (NTM) należy wciąż do niezmiernie krępujących, mimo że ze względu na skalę występowania, urasta, także w ocenie WHO, do rangi  ważnego, aktualnego i złożonego problemu psychologiczno-socjalnego. 
Stosowane obecnie leczenie farmakologiczne bywa skuteczne w zaburzeniach trzymania moczu z powodu naglącego parcia. W przypadkach wysiłkowego nietrzymania moczu, do niedawna jeszcze lekarze zalecali zabiegi takie jak elektrostymulacja, laseroterapia czy terapia falami radiowymi, a nawet zabiegi chirurgiczne. Jednakże metody te, uchodzące za niekomfortowe dla pacjentów, nie cieszą się wśród nich popularnością. 

Inaczej jest w przypadku Innowacyjnej terapii z użyciem urządzenia Salus Talent Uro - bezinwazyjnej, niekrępującej, komfortowej dla pacjenta i skutecznej terapii polem elektromagnetycznym w której  wysoko indukcyjny, głęboko penetrujący, pulsacyjny stymulator elektromagnetyczny umożliwia miejscowe przyłożenie pola elektromagnetycznego przenikającego przez warstwy odzieży, tkanek i kości w celu stymulacji rejonu dna miednicy.
W momencie przyłożenia wysokoenergetycznego pulsacyjnego pola magnetycznego o dużej intensywności i malej częstotliwości  w rejonie dna miednicy następuje depolaryzacja nerwów i skurcz mięśni, prowadzący do ich głębokiej stymulacji  (głębokość penetracji pola w głąb organizmu sięga 10 cm), redukcji bólu (teoria endorfinowa oraz teoria bramki bólowej) oraz poprawy krążenia i przyspieszenia procesu regeneracji. 
Zabieg z użyciem urządzenia Salus Talent Uro jest całkowicie bezinwazyjny i w najmniejszym stopniu nie narusza intymności pacjenta. Ponieważ pole elektromagnetyczne przenika przez warstwy odzieży, zabieg  nie wymaga rozbierania się, co dodatkowo podnosi komfort  pacjenta. 
Urządzenie Salus Talent Uro wykorzystywane jest w połączeniu ze specjalnie skonstruowanym wygodnym fotelem, w którego siedzisku fizjoterapeuta umieszcza dysk elektromagnetyczny. Zasiadłszy w fotelu,  pacjent przez 20 minut poddawany jest działaniu pola elektromagnetycznego. Reakcja organizmu jest indywidualna, a poziom intensywności bodźców subiektywny, ale najczęściej są one odczuwane jako mrowienie i nie wywołują niepokoju ani żadnych innych niepożądanych odczuć.      

Terapia nietrzymania moczu Salus Talent Uro, stosowana także z powodzeniem w przypadku zaburzeń erekcji u mężczyzn oraz dysfunkcji seksualnych u kobiet. jest nowoczesną i jedną ze skuteczniejszych metod terapeutycznych w walce z tą przykrą dolegliwością. Dająca wyjątkowo dobre rezultaty,  precyzyjna , bezkontaktowa, komfortowa dla pacjenta metoda jest całkowicie bezpieczna, łatwa i szybka w aplikacji. Nie powoduje bólu i efektów ubocznych. Pozwala na natychmiastowy powrót do codziennych zajęć.
Powyższe argumenty zdecydowanie przemawiają za korzystaniem z  opisanej wyżej terapii nietrzymania moczu, prowadzącej do istotnej poprawy fizjologicznych funkcji organizmu, odzyskania pewności siebie w codziennym życiu, a w przypadku problemów z nietrzymaniem moczu, nawet zredukowania  albo całkowitego wyeliminowania konieczności stosowania materiałów chłonnych takich jak podkłady czy pieluchomajtki.
Urządzenie Salus Talent Uro prezentowane przez nas na wrześniowym jarmarku kreatywności, podczas Warszawskich Dni Seniora, zostało już zainstalowane w Centrum Origin Otwock, gdzie od 18 lutego br. będzie służyło naszym pacjentom w systemie stacjonarnym programu nietrzymania moczu NC NTM oraz w terapii zaburzeń erekcji ZABER.
Osoby zainteresowane korzystaniem z zabiegów w systemie ambulatoryjnym mogą już teraz rezerwować terminy – wykonywanie zabiegów rozpoczynamy od dnia 25 lutego br.

Zastosowanie terapii wymaga zlecenia lekarskiego, które pacjent otrzymał od lekarza zewnętrznego albo po konsultacji kwalifikującej przez lekarza Centrum Origin Otwock.
CZAS TRWANIA ZABIEGU: 20 minut
LICZBA ZABIEGÓW ZALECANYCH W RAMACH TERAPII: 8-12  
CZĘSTOTLIWOŚĆ ZABIEGÓW W RAMACH TERAPII: 2-3 razy w tygodniu
CZĘSTOTLIWOŚĆ TERAPII: indywidualnie, średnio 2 razy w roku 
CENA POJEDYNCZEGO ZABIEGU: 60 zł
CENA PAKIETU 12 ZABIEGÓW: 660 zł
5-cio DNIOWY PROGRAM NTM: 1880 zł 
program rehabilitacji urologicznej przeznaczony dla kobiet i mężczyzn w każdym wieku

Redukcja problemów zdrowotnych związanych z nietrzymaniem moczu oraz intymnych dysfunkcji seksualnych jest celowa w każdym wieku, ze względu na poprawę komfortu i satysfakcji z życia.

Zgłoszenia do programów NC NTM i ZABER oraz rezerwacje terminów zabiegów ambulatoryjnych przyjmujemy za pośrednictwem CENTRUM INFORMACJI I KONSULTACJI:
INFOLINIA +48 797 606 112 lub email: info@originpolska.com

wtorek, 5 lutego 2019

OPIEKA NAD OSOBĄ Z OTĘPIENIEM – KOMUNIKACJA

Głównym celem komunikowania się osobą dotkniętą otępieniem jest nawiązanie efektywnego kontaktu. Podejmując próbę nawiązania kontaktu z podopiecznym, opiekun powinien zawsze stosować zasadę IKO: Imię - Kontakt wzrokowy - Oddech. 


IMIĘ 

Inicjując kontakt z podopiecznym opiekun przedstawia się, podając swoje imię i wyjaśniając swoją rolę:
- Mam na imię Zosia i jestem twoją córką
- Mam na imię Ania i jestem pani opiekunką
 Następnie wita podopiecznego, zwracając się do niego po imieniu i/lub nazwisku:
- Dzień dobry mamo – nazywasz się Krystyna Nowak
- Witam pani Olu Kowalska
Twarz opiekuna powinna znajdować się na wysokości twarzy podopiecznego. Jeśli, dla przykładu, podopieczny siedzi przy stole, opiekun najpierw siada na krześle obok niego, a dopiero potem wita się. 
Imię i nazwisko podopiecznego, są słowami najczęściej przez niego słyszanymi przez całe życie, zatem częste ich powtarzanie jest dla podopiecznego wskaźnikiem, że zwracająca się do niego osoba jest mu znana i pozostaje z nim w bliższej relacji. 
Ponadto, wypowiadając imię podopiecznego opiekun sprawdza jego reakcję - czy impuls komunikacyjny dotarł i został zrozumiany. Potwierdzeniem pozytywnej reakcji ze strony podopiecznego jest zwykle nawiązanie kontaktu wzrokowego. 

KONTAKT WZROKOWY wzmocniony dotykiem

W sytuacji, gdy podopieczny nie reaguje na powitanie, opiekun powinien ponowić próbę komunikacji w taki sam sposób, wzmacniając ją dodatkowo delikatnym dotykaniem dłoni lub ramienia podopiecznego. Dotykając podopiecznego sygnalizuje - Mówię teraz do ciebie. 
Najczęściej wystarcza to, aby podopieczny zrozumiał intencje opiekuna. Nawiązanie kontaktu wzrokowego potwierdza gotowość podopiecznego do kontynuowania interakcji z opiekunem i oznacza, że opiekun skupia całą swoją uwagę na podopiecznym. 
W sytuacjach, kiedy opiekun zwraca się do podopiecznego rozglądając się jednocześnie wokół albo zagadując inne osoby, nawiązanie kontaktu bardzo często się nie udaje. Należy pamiętać, że utrzymywanie kontaktu wzrokowego z podopiecznym jest nieustannie wysyłaną informacją - Jestem tutaj dla ciebie.
ODDECH
Po powitaniu i wypowiedzeniu swego imienia, opiekun powinien wziąć świadomie głęboki, spokojny, długi oddech. Trwa on kilka sekund i daje podopiecznemu czas potrzebny do nastawienia się na dalszy ciąg komunikacji. Świadome operowanie oddechem w trakcie wypowiadania słów i zdań przez opiekuna normalizuje interakcję komunikacyjną, gdyż dzięki temu powstają pauzy strukturyzujące wypowiedź, oddzielające poszczególne etapy przekazywania informacji.  Stanowią one również zaproszenie podopiecznego do aktywnej postawy. Nawet osoby w późnym stadium demencji odbierają pauzę jako zachętę do podjęcia jakiejś formy aktywności komunikacyjnej. Reakcją podopiecznego w takich sytuacjach bywa spojrzenie, potakujący lub przeczący ruch głową, monosylabowa wypowiedź, a czasami nawet całe zdania.

Niezwykle ważne jest, aby opiekun często wypowiadał imię lub nazwisko podopiecznego - kilka, a nawet kilkanaście razy w ciągu każdego dnia.  Wraz z postępowaniem choroby demencyjnej używanie przez opiekuna imienia podopiecznego stanowi sygnał komunikacyjny, a jednocześnie element utwierdzający jego poczucie tożsamości, wyróżnia go jako jednostkę. Redukuje to także obciążenie podopiecznego nowością sytuacji, łagodzi jego wrażenia obcości i nieznajomości. W relatywnie krótkim czasie poprawia się wstępna orientacja i złagodzenie stresu. Relacja podopiecznego z opiekunem staje się o wiele bardziej bezpośrednia.
Bez względu na stopień dezorientacji i tempo zmniejszania się kompetencji komunikacyjnych podopiecznego, opiekun ma obowiązek posługiwania się zasadą IKO. 
Przy każdej czynności i w każdej kolejnej sekwencji wypowiedzi powinien powtarzać imię podopiecznego – stanowi to zasadniczy element interakcji komunikacyjnej. Dla przykładu:
- Dzień dobry, panie Józefie. To ja, Kasia, pana opiekunka.
- Pani Doroto, proszę się napić, a potem pójdziemy razem na spacer

Wszystkich pracowników Origin obowiązuje stosowanie zasady IKO, jako redukującej dezorientację i dyskomfort podopiecznych. Stawiamy sobie za priorytet stwarzanie podopiecznym warunków  sprzyjających tworzeniu poczucia bezpieczeństwa i akceptacji oraz zadowolenia wynikającego ze świadomości przynależności do społeczności Origin.

Pierwszych pacjentów Centrum Origin Otwock będzie przyjmować od 18 lutego br.
Rezerwacja miejsc na stacjonarny pobyt diagnostyczny 3 lub 7 dni oraz na pobyt długoterminowy w programie Origin MemoryCare i  NeuroCare: INFOLINIA +48 797 606 112 lub e-mail: info@originpolska.com