wtorek, 5 lutego 2019

OPIEKA NAD OSOBĄ Z OTĘPIENIEM – KOMUNIKACJA

Głównym celem komunikowania się osobą dotkniętą otępieniem jest nawiązanie efektywnego kontaktu. Podejmując próbę nawiązania kontaktu z podopiecznym, opiekun powinien zawsze stosować zasadę IKO: Imię - Kontakt wzrokowy - Oddech. 


IMIĘ 

Inicjując kontakt z podopiecznym opiekun przedstawia się, podając swoje imię i wyjaśniając swoją rolę:
- Mam na imię Zosia i jestem twoją córką
- Mam na imię Ania i jestem pani opiekunką
 Następnie wita podopiecznego, zwracając się do niego po imieniu i/lub nazwisku:
- Dzień dobry mamo – nazywasz się Krystyna Nowak
- Witam pani Olu Kowalska
Twarz opiekuna powinna znajdować się na wysokości twarzy podopiecznego. Jeśli, dla przykładu, podopieczny siedzi przy stole, opiekun najpierw siada na krześle obok niego, a dopiero potem wita się. 
Imię i nazwisko podopiecznego, są słowami najczęściej przez niego słyszanymi przez całe życie, zatem częste ich powtarzanie jest dla podopiecznego wskaźnikiem, że zwracająca się do niego osoba jest mu znana i pozostaje z nim w bliższej relacji. 
Ponadto, wypowiadając imię podopiecznego opiekun sprawdza jego reakcję - czy impuls komunikacyjny dotarł i został zrozumiany. Potwierdzeniem pozytywnej reakcji ze strony podopiecznego jest zwykle nawiązanie kontaktu wzrokowego. 

KONTAKT WZROKOWY wzmocniony dotykiem

W sytuacji, gdy podopieczny nie reaguje na powitanie, opiekun powinien ponowić próbę komunikacji w taki sam sposób, wzmacniając ją dodatkowo delikatnym dotykaniem dłoni lub ramienia podopiecznego. Dotykając podopiecznego sygnalizuje - Mówię teraz do ciebie. 
Najczęściej wystarcza to, aby podopieczny zrozumiał intencje opiekuna. Nawiązanie kontaktu wzrokowego potwierdza gotowość podopiecznego do kontynuowania interakcji z opiekunem i oznacza, że opiekun skupia całą swoją uwagę na podopiecznym. 
W sytuacjach, kiedy opiekun zwraca się do podopiecznego rozglądając się jednocześnie wokół albo zagadując inne osoby, nawiązanie kontaktu bardzo często się nie udaje. Należy pamiętać, że utrzymywanie kontaktu wzrokowego z podopiecznym jest nieustannie wysyłaną informacją - Jestem tutaj dla ciebie.
ODDECH
Po powitaniu i wypowiedzeniu swego imienia, opiekun powinien wziąć świadomie głęboki, spokojny, długi oddech. Trwa on kilka sekund i daje podopiecznemu czas potrzebny do nastawienia się na dalszy ciąg komunikacji. Świadome operowanie oddechem w trakcie wypowiadania słów i zdań przez opiekuna normalizuje interakcję komunikacyjną, gdyż dzięki temu powstają pauzy strukturyzujące wypowiedź, oddzielające poszczególne etapy przekazywania informacji.  Stanowią one również zaproszenie podopiecznego do aktywnej postawy. Nawet osoby w późnym stadium demencji odbierają pauzę jako zachętę do podjęcia jakiejś formy aktywności komunikacyjnej. Reakcją podopiecznego w takich sytuacjach bywa spojrzenie, potakujący lub przeczący ruch głową, monosylabowa wypowiedź, a czasami nawet całe zdania.

Niezwykle ważne jest, aby opiekun często wypowiadał imię lub nazwisko podopiecznego - kilka, a nawet kilkanaście razy w ciągu każdego dnia.  Wraz z postępowaniem choroby demencyjnej używanie przez opiekuna imienia podopiecznego stanowi sygnał komunikacyjny, a jednocześnie element utwierdzający jego poczucie tożsamości, wyróżnia go jako jednostkę. Redukuje to także obciążenie podopiecznego nowością sytuacji, łagodzi jego wrażenia obcości i nieznajomości. W relatywnie krótkim czasie poprawia się wstępna orientacja i złagodzenie stresu. Relacja podopiecznego z opiekunem staje się o wiele bardziej bezpośrednia.
Bez względu na stopień dezorientacji i tempo zmniejszania się kompetencji komunikacyjnych podopiecznego, opiekun ma obowiązek posługiwania się zasadą IKO. 
Przy każdej czynności i w każdej kolejnej sekwencji wypowiedzi powinien powtarzać imię podopiecznego – stanowi to zasadniczy element interakcji komunikacyjnej. Dla przykładu:
- Dzień dobry, panie Józefie. To ja, Kasia, pana opiekunka.
- Pani Doroto, proszę się napić, a potem pójdziemy razem na spacer

Wszystkich pracowników Origin obowiązuje stosowanie zasady IKO, jako redukującej dezorientację i dyskomfort podopiecznych. Stawiamy sobie za priorytet stwarzanie podopiecznym warunków  sprzyjających tworzeniu poczucia bezpieczeństwa i akceptacji oraz zadowolenia wynikającego ze świadomości przynależności do społeczności Origin.

Pierwszych pacjentów Centrum Origin Otwock będzie przyjmować od 18 lutego br.
Rezerwacja miejsc na stacjonarny pobyt diagnostyczny 3 lub 7 dni oraz na pobyt długoterminowy w programie Origin MemoryCare i  NeuroCare: INFOLINIA +48 797 606 112 lub e-mail: info@originpolska.com

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz