czwartek, 28 czerwca 2018

PROGRAM ORIGIN MemoryCare - tego jeszcze nie było !

        Osoby dotknięte demencją, w tym chorobą Alzheimera, w lekkim i średnio zaawansowanym stanie (MMSE 11-23 pkt) wymagają kompleksowego, a jednocześnie bardzo specjalistycznego programu opieki i terapii.
Celem programu ORIGIN MemoryCare  jest spowolnienie postępowania choroby, przy jednoczesnym zapewnieniu dobrego samopoczucia ograniczającego typowe, zaliczane do trudnych zachowania, takie jak: podejrzliwość, obwinianie, wędrowanie, zamianę dnia z nocą,  agresywność.

Według specjalistów ORIGIN, kluczem do osiągnięcia celu jest połączenie najwyżej ocenianych na świecie metod postępowania z chorymi:
 • walidacja gerontologiczna Naomi Feil – podążanie za chorym i uczestniczenie w jego świecie, co wymaga udziału bardzo doświadczonych opiekunów 
 • model pielęgnowania Dorothei Orem – niesienie pomocy osobie chorej wyłącznie w sytuacji kiedy jest to absolutnie niezbędne, bez wyręczania jej w tym, co jest zdolna wykonać samodzielnie
 • teoria pielęgnowania Virginii Hendreson – asystowanie choremu w sytuacji gdy brakuje mu sił, woli, wiedzy w dążeniu do odzyskiwania pełnej niezależności w najszybszym możliwie czasie. 
 • model opieki Hanny Chrzanowskiej – rozszerzenie działań pielęgniarskich na sferę duchową
 • metoda Mari Montessori – stymulowanie funkcji poznawczych dla odzyskania sprawności w niektórych czynnościach życia codziennego, poprzez dostosowanie otoczenia, uwzględnienie indywidualnych potrzeb, także w kierunku rozwijania otwartości na relacje z innymi ludźmi.
W CENTRUM ORIGIN Otwock, oferujemy 2-7 dniowe pobyty diagnostyczne, podczas których konsylium specjalistów ocenia stan pacjenta oraz opracowuje zalecenia dalszego postępowania.
Osobom ze zdiagnozowaną demencją zapewniamy unikalny w Polsce program terapii stacjonarnej lub prowadzonej w ramach pobytów dziennych,  koncentrującej się na takich działaniach jak:
 •  prewencja upadków 
 • klasyczna fizjoterapia - poprawianie ruchomości stawów, kręgosłupa oraz siły mięśni  poprzez systematyczne ćwiczenia, masaże, zabiegi fizykalne oraz korzystanie z wysokospecjalistycznych urządzeń rehabilitacyjnych
 • indywidualne zajęcia z logopedą i psychologiem – ćwiczenia korygujące zaburzenia językowe oraz przeciwdziałanie regresowi posługiwania się mową przez pacjentów, aby możliwie najdłużej podtrzymać umiejętność porozumiewania się z otoczeniem
 • terapia zajęciowa, w tym: terapia reminiscencyjna, trening pamięci i zdolności poznawczych, art-terapia, muzykoterapia, trening umiejętności podstawowych i złożonych, terapia sensoryczna w sali Snoezelen, terapia ruchowa: taniec, gimnastyka, ćwiczenia usprawniające, ćwiczenia sprawności wzrokowo-przestrzennej, których celem jest trening pamięci, trening konkretnych umiejętności dnia codziennego, dostarczanie informacji podtrzymujących orientację, pielęgnowanie wspomnień i tożsamości, tworzenie przyjaznego, kojącego i dającego poczucie bezpieczeństwa otoczenia
 • grupowe spacery oraz zajęcia w ogrodzie terapeutycznym – kontakt z naturą, bogactwo bodźców wzrokowych, słuchowych, węchowych, dotykowych  pozytywnie oddziałuje na osoby zmagające się z napięciem i niepokojem związanym z chorobą. Udział w pielęgnowaniem roślin w towarzystwie opiekunów, terapeutów oraz innych członków grupy często pozwala rozwinąć pasję ogrodniczą, umożliwiającą aktywne spędzanie większości czasu od wiosny do jesieni na świeżym powietrzu
 • seria terapii i zajęć indywidualnych mających na celu określenie stanu zdrowia oraz postępu choroby - w ostatni tydzień każdego miesiąca pobytu? 
 • raport miesięczny przygotowywany przez zespół specjalistów, udostępniany rodzinie osoby chorej
        Zaplanowany program aktywności jest bardzo różnorodny, a czas jego realizacji każdego dnia wynosi aż 4,5 godziny. Jest to dużo, biorąc pod uwagę wydłużony, w porównaniu do osób zdrowych, czas przeznaczony na czynności dnia codziennego, takie jak higiena, ubieranie czy spożywanie posiłków.
Taki tryb aktywnego funkcjonowania w grupie, pod okiem zaangażowanych opiekunów i terapeutów, niesie korzyści zdrowotne, poprawia jakość życia, pomaga ustalić rytm dnia, zaspokaja potrzebę utrzymywania więzi towarzyskich i społecznych.

Wszystkich zainteresowanych naszą ofertą prosimy o kontakt:
 INFOLINIA  +48 797 606 112 lub e-mail: info@originpolska.com

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz