środa, 22 sierpnia 2018

ZABURZENIA FUNKCJI POZNAWCZYCH A REHABILITACJA W CENTRUM ORIGIN OTWOCK

Uszkodzenia mózgu w przebiegu udaru, urazu czaszkowo – mózgowego czy chorób neurodegeneracyjnych mogą prowadzić do zaburzeń funkcjonowania poznawczego: zaburzeń pamięci, uwagi, funkcji wykonawczych, świadomości czy percepcji wzrokowej, które wymagają interwencji neuropsychologicznej. Ich rodzaj
i stopień nasilenia zależą od lokalizacji, w jakiej dojdzie do uszkodzenia tkanki mózgowej.

Zaburzenia pamięci są jedną z częstszych trudności pojawiających się u osób chorych. Problemy pamięciowe mogą dotyczyć zapamiętywania nowych informacji, niezależnie od ich modalności (wzrokowej czy słuchowo – werbalnej). Zatem chory może zapominać o umówionych spotkaniach, terminach wizyt u lekarzy, może mieć trudności w zapamiętaniu lokalizacji w nowym otoczeniu i często błądzić. Osłabieniu ulega również pamięć operacyjna i krótkotrwała.

Zaburzenia orientacji auto i allopsychicznej często pojawiające się w początkowym okresie po zachorowaniu. Dotyczą one braku lub niepełnej orientacji do miejsca, w którym chory się znajduje, oraz czasu kalendarzowego, zegarowego.

Zaburzenia uwagi dotyczą głównie zwiększonej podatności na rozproszenia oraz skróconego czasu efektywnej pracy - są one objawem występującym u znaczącej liczby chorych. Trudności w koncentracji uwagi mogą powodować osłabienie procesu zapamiętywania nowych informacji. Z biegiem czasu objaw ten stopniowo ulega wycofaniu, zaś terapia znacząco przyspiesza ten proces. Zaburzenia funkcji wykonawczych pojawiają się u osób z uszkodzeniami mózgu w obrębie przednich części prawej bądź lewej półkuli mózgu. W wyniku dysfunkcji wykonawczych chory może nie postrzegać popełnianych przez siebie błędów. Traci zdolność wykonywania złożonych czynności, których przeprowadzenie wymaga zaplanowania (jak chociażby ubieranie się, przygotowanie posiłku czy herbaty, mycie zębów, czesanie włosów, posmarowanie twarzy kremem). Jednym z przejawów tych trudności może być wycofanie się z aktywności, brak inicjatywy w działaniu. Jest to skutkiem braku odczuwania wewnętrznej motywacji.

Zaburzenia percepcji wzrokowej przejawiają się jako trudności w identyfikacji przedmiotów. Są to agnozje wzrokowe. W zależności od typ agnozji chory może spostrzegać obiekt jako cały lecz nie potrafić go zidentyfikować bądź może spostrzegać obiekt jako pojedyncze, nie połączone ze sobą części.

W CENTRUM ORIGIN OTWOCK zapewniamy kompleksową diagnozę i terapię neuropsychologiczną funkcji poznawczych.  Zachęcamy do zapoznania się z przygotowanymi przez naszych specjalistów pakietami diagnostyczno – terapeutycznymi w ramach programu ORIGIN MemoryCare: https://originpolska.com/pl/programy/memory-care/.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz