Centrum Informacji i Konsultacji (CIiK)


ORIGIN Polska oferuje:
KONSULTACJE, GRUPĘ WSPARCIA, SZKOLENIA, WYKŁADY
dla rodzin i opiekunów osób z demencjąw tym cierpiących na chorobę Alzheimera.

·         Dowiedz się jak właściwie opiekować się osobą dotkniętą chorobą neurodegeneracyjną mózgu.
·         Zyskaj skuteczną pomoc specjalistów, zwłaszcza we wczesnej fazie choroby.
·         Dowiedz się jak zabezpieczyć chorego i bliskich od strony prawnej.


Konsultacji udzielają:

Psychiatra: konsultacja obejmuje rozpoznanie zaawansowania choroby na podstawie występujących stanów psychicznych, zachowań oraz problemów jakie sprawia chory. Psychiatra wskaże drogi postępowania mające na celu złagodzenie zaburzeń  osobowości, zaburzeń postrzegania rzeczywistości, zaburzeń rytmu dobowego, zaburzeń lękowych, stanów agresji.

Psycholog, neuropsycholog: konsultacja jest niezwykle pomocna osobom opiekującym się chorymi. Specjalista zdiagnozuje u bliskiej Tobie osoby nawet wczesne oznaki otępienia, co pomoże w poprawnej wzajemnej komunikacji i sprawowaniu opieki.

Dietetyk: porada koncentruje się na ułożeniu odpowiedniej diety, mającej pozytywny wpływ na stan zdrowia i codzienne funkcjonowanie osoby z demencją.

Prawnik: konsultacja dotyczy prawnych skutków braku świadomości, ubezwłasnowolnienia, dokonywania czynności prawnych, zawierania umów, relacji rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych, dziedziczenia, rozporządzania nieruchomością, uprawnień konsumenckich. We współpracy z analitykiem finansowym udzielona może być również porada dotycząca zorganizowania finansowania opieki.

Pielęgniarka: konsultacja dotyczy metod pielęgnowania osoby niesamodzielnej, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości skompensowania utraconej sprawności w zakresie samoobsługi oraz możliwości komunikowania się z osobą z demencją.

Neurolog: konsultacja obejmuje ustalenie przyczyn zaburzeń pamięci oraz rzeczywistego stanu chorobowego. Neurolog zaleci postępowanie poprawiające funkcje poznawcze oraz łagodzące skutki problemów neurologicznych.

Geriatra: przeprowadzi całościową ocenę geriatryczną obejmującą stan zdrowia i poziom  funkcjonowania oraz zaleci postępowanie optymalizujące leczenie.


Zapraszamy do siedziby ORIGIN Polska w Warszawie, ul. Hajoty 49,
po wcześniejszym ustaleniu terminu i zakresu.
Konsultacja pielęgniarska może odbywać się w środowisku domowym osoby chorej.
Konsultacje są odpłatne.

Infolinia  +48 797 606 112   

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz