czwartek, 28 czerwca 2018

PROGRAM ORIGIN MemoryCare - tego jeszcze nie było !

        Osoby dotknięte demencją, w tym chorobą Alzheimera, w lekkim i średnio zaawansowanym stanie (MMSE 11-23 pkt) wymagają kompleksowego, a jednocześnie bardzo specjalistycznego programu opieki i terapii.
Celem programu ORIGIN MemoryCare  jest spowolnienie postępowania choroby, przy jednoczesnym zapewnieniu dobrego samopoczucia ograniczającego typowe, zaliczane do trudnych zachowania, takie jak: podejrzliwość, obwinianie, wędrowanie, zamianę dnia z nocą,  agresywność.

Według specjalistów ORIGIN, kluczem do osiągnięcia celu jest połączenie najwyżej ocenianych na świecie metod postępowania z chorymi:
 • walidacja gerontologiczna Naomi Feil – podążanie za chorym i uczestniczenie w jego świecie, co wymaga udziału bardzo doświadczonych opiekunów 
 • model pielęgnowania Dorothei Orem – niesienie pomocy osobie chorej wyłącznie w sytuacji kiedy jest to absolutnie niezbędne, bez wyręczania jej w tym, co jest zdolna wykonać samodzielnie
 • teoria pielęgnowania Virginii Hendreson – asystowanie choremu w sytuacji gdy brakuje mu sił, woli, wiedzy w dążeniu do odzyskiwania pełnej niezależności w najszybszym możliwie czasie. 
 • model opieki Hanny Chrzanowskiej – rozszerzenie działań pielęgniarskich na sferę duchową
 • metoda Mari Montessori – stymulowanie funkcji poznawczych dla odzyskania sprawności w niektórych czynnościach życia codziennego, poprzez dostosowanie otoczenia, uwzględnienie indywidualnych potrzeb, także w kierunku rozwijania otwartości na relacje z innymi ludźmi.
W CENTRUM ORIGIN Otwock, oferujemy 2-7 dniowe pobyty diagnostyczne, podczas których konsylium specjalistów ocenia stan pacjenta oraz opracowuje zalecenia dalszego postępowania.
Osobom ze zdiagnozowaną demencją zapewniamy unikalny w Polsce program terapii stacjonarnej lub prowadzonej w ramach pobytów dziennych,  koncentrującej się na takich działaniach jak:
 •  prewencja upadków 
 • klasyczna fizjoterapia - poprawianie ruchomości stawów, kręgosłupa oraz siły mięśni  poprzez systematyczne ćwiczenia, masaże, zabiegi fizykalne oraz korzystanie z wysokospecjalistycznych urządzeń rehabilitacyjnych
 • indywidualne zajęcia z logopedą i psychologiem – ćwiczenia korygujące zaburzenia językowe oraz przeciwdziałanie regresowi posługiwania się mową przez pacjentów, aby możliwie najdłużej podtrzymać umiejętność porozumiewania się z otoczeniem
 • terapia zajęciowa, w tym: terapia reminiscencyjna, trening pamięci i zdolności poznawczych, art-terapia, muzykoterapia, trening umiejętności podstawowych i złożonych, terapia sensoryczna w sali Snoezelen, terapia ruchowa: taniec, gimnastyka, ćwiczenia usprawniające, ćwiczenia sprawności wzrokowo-przestrzennej, których celem jest trening pamięci, trening konkretnych umiejętności dnia codziennego, dostarczanie informacji podtrzymujących orientację, pielęgnowanie wspomnień i tożsamości, tworzenie przyjaznego, kojącego i dającego poczucie bezpieczeństwa otoczenia
 • grupowe spacery oraz zajęcia w ogrodzie terapeutycznym – kontakt z naturą, bogactwo bodźców wzrokowych, słuchowych, węchowych, dotykowych  pozytywnie oddziałuje na osoby zmagające się z napięciem i niepokojem związanym z chorobą. Udział w pielęgnowaniem roślin w towarzystwie opiekunów, terapeutów oraz innych członków grupy często pozwala rozwinąć pasję ogrodniczą, umożliwiającą aktywne spędzanie większości czasu od wiosny do jesieni na świeżym powietrzu
 • seria terapii i zajęć indywidualnych mających na celu określenie stanu zdrowia oraz postępu choroby - w ostatni tydzień każdego miesiąca pobytu? 
 • raport miesięczny przygotowywany przez zespół specjalistów, udostępniany rodzinie osoby chorej
        Zaplanowany program aktywności jest bardzo różnorodny, a czas jego realizacji każdego dnia wynosi aż 4,5 godziny. Jest to dużo, biorąc pod uwagę wydłużony, w porównaniu do osób zdrowych, czas przeznaczony na czynności dnia codziennego, takie jak higiena, ubieranie czy spożywanie posiłków.
Taki tryb aktywnego funkcjonowania w grupie, pod okiem zaangażowanych opiekunów i terapeutów, niesie korzyści zdrowotne, poprawia jakość życia, pomaga ustalić rytm dnia, zaspokaja potrzebę utrzymywania więzi towarzyskich i społecznych.

Wszystkich zainteresowanych naszą ofertą prosimy o kontakt:
 INFOLINIA  +48 797 606 112 lub e-mail: info@originpolska.com

wtorek, 26 czerwca 2018

LEKI A ZABURZENIA RÓWNOWAGI

Leki są niezbędne w życiu bardzo wielu osób. Niestety, przyjmowanie ich wiąże się zwykle z działaniami niepożądanymi – przy czym w licznych przypadkach mogą one prowadzić do zaburzeń równowagi.
Zgodnie z opinią Centers for Disease Control and Prevention (Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom), najczęstsze działania niepożądane, zakłócające równowagę to zaburzenia widzenia, zawroty głowy, zaburzenia koncentracji i uwagi, senność, zwolniony refleks.
Niektóre lekarstwa mogą niekorzystnie oddziaływać na sterujące równowagą ucho wewnętrzne,  prowadząc do jej zaburzeń.

Wśród takich popularnie używanych leków można wymienić:
- antydepresanty
- leki psychotropowe
- leki antyhistaminowe przepisywane w celu złagodzenia skutków alergii
- leki na nadciśnienie oraz inne leki nasercowe
- leki przeciwbólowe, zarówno na receptę jak i te popularne, dostępne bez recepty
- środki nasenne – na receptę i bez recepty
Czasami problem nie jest spowodowany jednym lekarstwem, ale ich kombinacją.
Osoby starsze są szczególnie podatne na te kłopoty, gdyż proces absorbcji i przyswajania leków zmienia się i pogarsza z wiekiem.
Osoby zaniepokojone niekorzystnym wpływem leków na swoją równowagę, powinny skonsultować się z lekarzem w celu omówienia rodzaju spożywanych leków, ich dawek oraz  harmonogramu ich przyjmowania.
Źródło: Harvard University
CENTRUM ORIGIN Otwock będziemy prowadzić szczegółową analizę zaburzeń równowagi naszych pacjentów. Działanie to mieści się w programie prewencji upadków, którym będą objęte wszystkie osoby korzystające tak z programów ORIGIN MemoryCare jak i NeuroCare. Eliminowanie wpływu leków na zaburzenia równowagi  jest nieodzownym działaniem profilaktycznym, aby proponowane naszym pacjentom ćwiczenia, poprawiające sprawność mięśni i balans ciała, były skuteczne.

czwartek, 21 czerwca 2018

NOWA JAKOŚĆ USŁUG W OPIECE SENIORALNEJ

Obowiązujące dzisiaj na świecie standardy usług senioralnych oparte są zwykle na modelu holistycznym, uznanym za najbardziej efektywny w przywracaniu i utrzymaniu optymalnej sprawności fizycznej i umysłowej, pozostających pod ich opieką osób.

Już pod koniec bieżącego roku taki model dostępny będzie w Polsce – dla osób, które skorzystają z oferty CENTRUM ORIGIN Otwock. 

Seniorzy dotknięci demencją, w tym chorobą Alzheimera oraz osoby cierpiące na schorzenia neurologiczne spotkają się z troskliwą opieką, wzbogaconą o szeroki wachlarz zajęć terapeutycznych i integracyjnych. Naszym naczelnym celem jest stworzenie optymalnych warunków, aby wszystkie te osoby mogły cieszyć się życiem w maksymalnym wymiarze, bez względu na wiek i poziom samodzielności. 
Aby temu sprostać,  pod kierunkiem uznanych, wiodących w swoich specjalnościach naukowców-praktyków, przygotowano kilkanaście wyjątkowych i innowacyjnych w Polsce programów w zakresie opieki i rewalidacji w demencji oraz rehabilitacji neurologicznej.

Programy ORIGIN MemoryCare, stosowane w demencji i chorobie Alzheimera,  opracowane zostały pod kierunkiem prof. dr hab. Tadeusza Parnowskiego.

Programy ORIGIN NeuroCare, odnoszące się do dysfunkcji neurologicznych, powstały pod kierunkiem prof. dr hab. Moniki Rudzińskiej Bar. Są one adresowane do wszystkich grup wiekowych, gdyż udary mózgu, SM, SLA, urazy rdzenia kręgowego, a także kontuzje kończyn dotykają wszystkich, nie tylko osób starszych. 


Korzystanie z programów zapewnia dostęp do najnowocześniejszych metod oraz najnowszej generacji urządzeń rehabilitacyjnych, pozwalających na uzyskanie pozytywnych efektów w optymalnym czasie.  Wszystkie programy oferowane są w trybie stacjonarnym, a niektóre z nich także w ramach pobytów dziennych lub w trybie ambulatoryjnym.

Z uwagi na rosnące zapotrzebowanie na opiekę nad osobami w stanach paliatywnych, w CENTRUM ORIGIN Otwock stworzono warunki zapewniające pacjentom oraz ich rodzinom możliwość pożegnania w atmosferze ciepła, miłości i zrozumienia.
W kolejnych artykułach będziemy prezentować poszczególne programy ORIGIN, aby  wszystkim zainteresowanym przybliżyć zakres oferowanych przez nas usług. 

wtorek, 19 czerwca 2018

3 PORADY DLA SENIORÓW NA TEMAT ZDROWEGO ODŻYWIANIA


W miarę upływu czasu i postępowania procesu starzenia, nasze zapotrzebowanie na składniki odżywcze, apetyt oraz nawyki żywieniowe zaczynają ulegać przeobrażeniom. Metabolizm się zwalnia, zwiększając ryzyko powstawania chorób chronicznych, takich jak cukrzyca, choroby serca czy osteoporoza.  Jednocześnie, w miarę obniżania się metabolizmu, maleje zapotrzebowanie na kalorie, a wzrasta zapotrzebowanie na niektóre składniki odżywcze.

Zdrowe starzenie zaczyna się od odpowiedniego odżywiania.
Poniższe 3 proste porady pomogą utrwalić zdrowe nawyki żywieniowe wśród seniorów.
1. Najistotniejsze składniki odżywcze:
Kwestia niezmiernej wagi jest dobór produktów żywnościowych zawierających właściwe składniki odżywcze, nieodzowne w zdrowym procesie starzenia. Odpowiednio zbilansowany posiłek powinien wyglądać na talerzu jak tęcza i obejmować zastaw różnorodnych produktów żywnościowych w jaskrawych kolorach, w skład których wchodzą: białko (owoce morza, jajka, fasole), owoce i warzywa, produkty pełnoziarniste (makarony z brązowego ryżu bądź pełnoziarnistej maki pszennej) oraz dobrej jakości produkty mleczne. Pamiętać należy o unikaniu produktów wysokokalorycznych, oraz wysokocukrowych i wysokosodowych.
Niektóre z kluczowych składników pożywienia zalecane po 50-tym roku życia to:
- Proteiny (białka) – pomagają budować mięśnie  i utrzymać zdrową skórę, paznokcie i włosy.
- Błonnik – może wspomagać utrzymanie właściwego poziomu cukru i cholesterolu we krwi
  oraz regulować pracę przewodu pokarmowego.
- Wapno - nieodzowne dla zdrowia kości i w zapobieganiu osteoporozie.
- Witamina D – pomaga w absorbcji wapna i balansowaniu właściwego jego poziomu.
- Witamina B6 – wspomaga produkcję białka uczestniczącego w tworzeniu czerwonych
  ciałek krwi, wytwarzaniu hormonów i w walce z infekcjami.
- Witamina B12 -  promuje zdrowy układ nerwowy i wspomaga produkcję czerwonych krwinek. Jej niedobór
   może prowadzić do anemii, a w miarę upływu czasu, przyczyniać się do uszkodzeń mózgu  i nerwów.
2. Odpowiednie nawodnienie organizmu
Woda to jeden z kluczowych składników organizmu ludzkiego i jeden z głównych elementów odżywczych. Odwodnienie organizmu wśród seniorów jest zjawiskiem niezwykle częstym i bywa zwykle konsekwencją zażywania niektórych leków, obniżenia poziomu funkcjonowania nerek, spadku pragnienia oraz chorób.  Seniorzy powinni nawadniać swój organizm poprzez częste, regularne picie niewielkich ilości płynów w ciągu całego dnia. Herbata, niesłodzone soki (o ile lekarz nie zaleci inaczej) stanowią dobrą alternatywę wody.
 3. Suplementy
Warzywa i owoce stanowią najlepsze źródło witamin i minerałów, ale czasami ich przyswajanie może być niewystarczające. W takich sytuacjach wskazane może być suplementowania multiwitamin oraz minerałów, szczególnie w przypadku niedoboru witamin D, B6 i B12.
W związku z tym, że suplementy dostarczające powyższych witamin i minerałów nie są źródłem najistotniejszych składników odżywczych takich jak węglowodany, tłuszcze i białka, przed rozpoczęciem suplementacji należy skonsultować się z lekarzem.

Dieta osób korzystających z usług CENTRUM ORIGIN Otwock dobierana będzie indywidualnie. Jest to uzasadnione zróżnicowanym mikrobiomem, specyficznym dla każdego człowieka. Używane przez nas produkty spożywcze będą starannie selekcjonowane i pochodzić będą głównie z produkcji organicznej. Zarówno żywność jak i procedury jej przygotowywania będą miały na celu wzbogacenie mikrobiomu każdej z osób, jednego  z głównych uwarunkowań prawidłowego funkcjonowania organizmu.
Dodatkowo, korzystając z zastosowania nanotechnologii w technologii wykończenia wnętrz oraz wyposażenia i mebli oraz minimalizując użycie chemikaliów w codziennym życiu, będziemy dążyć do utrzymania najzdrowszego możliwie środowiska mikrobiologicznego na terenie naszych obiektów.

wtorek, 12 czerwca 2018

Co przyczynia się do sprawnego umysłu Superseniorów?

Osoby, które przekroczyły 80-ty rok życia, ale ich umysły pozostają wciąż niezwykle sprawne, często są określane Superseniorami.

Jak wynika z badań naukowych, niektóre charakterystyczne cechy mózgu takich osób, różnią się od cech mózgów ich rówieśników, wykazujących typową, związaną z wiekiem utratę pamięci

Naukowcy z Centrum Neurologicznego d/s Zaburzeń Poznawczych i Choroby Alzheimera Uniwersytetu Northwestern (Northwestern University’s Cognitive Neurology and Alzheimer’s Disease Center) zidentyfikowali 12 osób w wieku powyżej 80 lat, których wyniki testów pamięciowych nie tylko nie różniły się, ale często wręcz przewyższały wyniki osób o 20-30 lat młodszych. Określono ich mianem Superseniorów (Super Agers). 

Dzięki  zastosowanemu w badaniach rezonansu magnetycznego, badacze wykazali, że kora mózgowa tych osób była grubsza niż w przypadku ich rówieśników. Kora mózgowa stanowi zewnętrzną warstwę mózgu biorącą udział w procesach pamięciowych, myślowych oraz w koncentracji uwagi. Skany mózgu wykazały że kora mózgowa osób powyżej 80 roku życia wykazujących typowe związane z wiekiem pogarszanie pamięci była cieńsza. 
Jednocześnie u Superseniorów stwierdzono większą, aniżeli w przypadku uczestniczących w badaniu osób w średnim wieku, objętość kory starej – to inny rejon mózgu zaangażowany w procesy związane z emocjami, motywacją oraz w powstawanie niektórych rodzajów pamięci. 

Można powiedzieć, że naukowcy wciąż stoją przed problemem z serii, co było pierwsze
– kura czy jajko.

Zastanawiają się czy utrzymanie objętości mózgu przyczynia się do zachowania wysokiego poziomu procesów myślowych, czy też utrzymanie procesów myślowych na odpowiednim poziomie, chroni mózg przed zmniejszaniem objętości, a tym samym deterioracją intelektualną. 

Artykuł opublikowano w Journal of the International Neuropsychological Society.  

wtorek, 5 czerwca 2018

Ćwicz pamięć, koncentrację i kreatywnośćNa każdym etapie życia zdolność szybkiego zapamiętywania nowych informacji oraz dobra pamięć są niezwykle cenne.
 Aby utrzymać pamięć w doskonałej formie trzeba o nią dbać i pracować nad efektywnym skupianiem uwagi. 


Pomogą w tym triki, ćwiczenia, techniki proponowane przez autorki następujących książek:


 • Trening intelektu – Paulina Mechło, Jolanta Grzełka
 • SuperPamięć w 31 dni – Paulina Mechło
 • Nakarm swoje synapsy! – Paulina Mechło, Paulina Polek

Życzymy przyjemnej i efektywnej lektury.