czwartek, 18 stycznia 2018

Specjalistyczny Ośrodek Opieki i Rewalidacji w Demencji i Problemach Neurologicznych w Otwocku.

Kontynuując naszą czwartkową rubrykę poświęconą działalności Origin w Polsce, chcielibyśmy dzisiaj przybliżyć naszym Czytelnikom powstający w Otwocku Soplicowie Specjalistyczny Ośrodek Opieki i Rewalidacji w Demencji i Problemach Neurologicznych. Jak wspominaliśmy wcześniej, jego otwarcie planowane jest z początkiem drugiej połowy tego roku.
Obiekt w Otwocku specjalizować się będzie w:
• opiece nad osobami z chorobami otępiennymi - MemoryCare,
• rehabilitacji neurologicznej, w tym rehabilitacji po przebytych urazach i udarach mózgu - NeuroCare.
MemoryCare
Wydzielona część obiektu w Otwocku została zaprojektowana specjalnie na potrzeby kompleksowej opieki nad osobami dotkniętymi różnymi formami demencji, ze szczególnym naciskiem na chorobę Alzheimera. Wyjątkową uwagę poświęciliśmy wystrojowi wnętrz, oświetleniu i kolorystyce, które mają ułatwiać orientację oraz zmniejszać stany napięcia, agresji i depresji - szerzej na ten temat napiszemy w najbliższym czasie.
Obiekt będzie zatrudniał wysoko wykwalifikowany personel, który dodatkowo przeszkolony zostanie w zakresie opieki nad osobami dotkniętymi demencją w ramach programu szkoleniowego Origin Academy.
Aktywność w ciągu dnia jest niezwykle ważnym elementem łagodzenia objawów chorób demencyjnych. W związku z tym przygotowaliśmy szereg programów terapeutycznych oraz obszerne, odpowiednio wyposażone powierzchnie wspólne, gdzie chorzy będą mogli uczestniczyć w różnego rodzaju zajęciach aktywizujących i terapeutycznych, pobudzających procesy myślowo-pamięciowe oraz usprawniające funkcjonalnie. Ponadto, w otaczającym obiekt prywatnym parku sosnowym, przygotowywany jest specjalny ogród terapeutyczny dla osób dotkniętych demencją.
Oferta programu MemoryCare w ośrodku Origin w Otwocku:
• Zakwaterowanie w pokoju 1 lub 2 osobowym
• 5 posiłków dziennie
• Całodobowa opieka lekarska, pielęgniarska i pielęgnacyjna
• Indywidualny program terapeutyczny
• Regularne konsultacje lekarzy specjalistów
• Okresowe raporty diagnostyczne
Formy pobytu:
• Pobyty długoterminowe
• Pobyty krótkoterminowe i wytchnieniowe
• Pobyty diagnostyczne
• Opieka paliatywna, hospicjum
Program rehabilitacji i terapii zajęciowej:
• Terapia zajęciowa – ćwiczenia wokalne, taneczne, muzykoterapia, terapia manualna (malowanie, psychorysunek, rzeźba, majsterkowanie), biblioterapia, ludoterapia
• Terapia ruchowa – gimnastyka, ćwiczenia usprawniające funkcje motoryczne, zapobiegające upadkom oraz ćwiczenia kardio
• Terapia sensoryczna w sali Snoezelen – pobudzanie funkcjonowania zmysłów za pośrednictwem zapachu, dźwięku, termiki i światła
• Klasyczna fizjoterapia – zwiększanie sprawności stawów i kręgosłupa
• Terapie: reminiscencyjna, kognitywna i środowiskowa
• Walidacja gerontologiczna w/g Naomi Fail
Usługi oferowane przez Specjalistyczną Przychodnię na terenie obiektu Origin w Otwocku - dostępne również dla osób spoza obiektu:
• Diagnostyka wstępna (od 2 do 3 dni), której efektem jest kompleksowa ocena geriatryczna - proponowany jest również program okresowych ewaluacji
• Klasyfikacja funkcjonalna (ocena stopnia samodzielności) dokonywana w specjalnie zaprojektowanym mieszkaniu ewaluacyjnym, pozwalająca określić stopień zaawansowania choroby i podjąć decyzję co do najlepszej formy opieki
• Ocena funkcji poznawczych za pomocą standaryzowanych testów międzynarodowych
• Ocena stanu psychicznego
• Ocena logopedyczna
• Ocena dietetyka oraz ułożenie indywidualnego programu żywienia
• Ocena stanu somatycznego
• Kwalifikacja wydolnościowa, nieodzowna przy planowaniu indywidualnych zabiegów rehabilitacyjnych czy ćwiczeń ruchowych
• Porady dla rodzin i opiekunów osób dotkniętych demencją, w szczególności chorobą Alzheimera
NeuroCare
W oddzielnej części obiektu przewidziano różne formy rehabilitacji w ramach pobytów stacjonarnych i dziennych. Obszerne i wygodne pomieszczenia rehabilitacyjne wyposażone będą w najnowszy sprzęt rehabilitacyjny, w tym unikalne szwajcarskie urządzenia Locomat, służące do odbudowy mięśni kończyn dolnych – szerzej na ten temat w kolejnych postach. Pieczołowicie zaprojektowane wnętrza budynku zapewniają komfortowy pobyt i umożliwiają różne formy aktywności po zajęciach rehabilitacyjnych.
Starannie wyselekcjonowana kadra profesjonalnych opiekunów medycznych i fizjoterapeutów została dodatkowo przeszkolona w ramach programu Origin Academy. Do dyspozycji pensjonariuszy i ich gości oddany zostanie rozległy prywatny park, zaprojektowany zgodnie z zasadami tworzenia ogrodów terapeutycznych, o którym szczerzej napiszemy w przyszłym tygodniu.
Oferta programu NeuroCare:
• Całodobowa opieka lekarska, pielęgniarska i pielęgnacyjna
• Opieka i rehabilitacja poszpitalna
• Rehabilitacja poudarowa, neurologiczna i onkologiczna
• Program onkologiczny i geriatryczny
• Rehabilitacja dla osób z zespołem słabości (Frailty Syndrome)
• Rehabilitacja osób dotkniętych SM i chorobą Parkinsona
• Przygotowanie długoterminowych indywidualnych programów rehabilitacyjnych
• Cotygodniowa ewaluacja funkcjonalna
• Treningi adaptacyjne w specjalnie wyposażonym mieszkaniu treningowym służą do przeprowadzenia diagnostyki wstępnej oraz oceny funkcjonalnej
• Praca w zakresie funkcji precyzyjnych - terapia zajęciowa
• Treningi motywacyjne - spotkania z psychologiem
• Raport diagnostyczny tworzony przez zespół specjalistów
Pobyt dzienny:
• W godzinach 8:00 – 18:00
• 2 posiłki
• Dostęp do zajęć terapeutycznych w obiekcie i w parku
Pobyt stacjonarny:
• Zakwaterowanie w pokoju 1, 2, 3-osobowym lub w mieszkaniu z aneksem jadalnym
• 5 posiłków dziennie
• Szeroka gama fakultatywnych zajęć terapeutycznych w obiekcie i w parku
• Czytelnia, pokój kinowy, kriosauna, relaksacyjne wanny z hydromasażem
• Przytulna kafeteria
Oprócz usług i programów oferowanych w ramach MemoryCare i NeuroCare, przewidujemy również programy terapeutyczne dla osób z problemami nietrzymania moczu i zaburzeniami erekcji, rekonwalescencję pooperacyjną po operacjach onkologicznych, w tym mastektomii, a także całodniowe szkolenia w prewencji upadków u osób starszych.
W specjalnie wyposażonym mieszkaniu treningowym prowadzone będą szkolenia adaptacyjne po operacjach usunięcia kończyn oraz ewaluacja stanu samodzielności.
Za tydzień napiszemy o naszych ogrodach terapeutycznych.

2 komentarze:

  1. Ten komentarz został usunięty przez autora.

    OdpowiedzUsuń
  2. Takie ośrodki dla seniorów są bardzo potrzebne, gdyż ich kondycja i zdrowie bardzo często podupada na starsze lata. Jak pracowałam w Niemczech dzięki https://www.carework.pl w zawodzie opiekunki osób starszych to również dbałam o to, aby moi podopieczni zwiększali swoją kondycję i ruchowość. Bardzo fajna i angażująca praca z seniorami.

    OdpowiedzUsuń