wtorek, 15 stycznia 2019

JAK MOTYWOWAĆ PODOPIECZNEGO Z OTĘPIENIEM DO CODZIENNEJ AKTYWNOŚCI

Motywowanie osoby dotkniętej chorobą otępienną jest wyzwaniem, z którym wielu opiekunów mierzy się każdego dnia.
Nie można liczyć, że senior z zaburzeniami poznawczymi zrozumie przekazywane przez opiekuna racjonalne argumenty i bez sprzeciwu da się namówić na robienie czegoś, co nie nasuwa pozytywnych skojarzeń lub na co nie ma ochoty. Nawet  poranne wstawanie z łóżka stanowi dla osób z otępieniem, w tym chorobą Alzheimera, duży problem, nie mówiąc o czynnościach, które są  postrzegane przez nich jako trudne albo nieprzyjemne. 
Opiekun musi nauczyć się kierować uwagę seniora w stronę pozytywnych i chętnie akceptowanych lub wręcz oczekiwanych przez niego zdarzeń lub sytuacji, takich jak odwiedziny dzieci czy wnuków, spożywanie smakołyków, spacer przy dobrej pogodzie, wizyta w salonie fryzjerskim lub kawiarni itp.  – wówczas łatwiejsze staje się nakłonienie go do aktywności, która jest uzasadniona i wskazana.

Sprawowanie opieki jest łatwiejsze, kiedy opiekun powtarza te same zachowania w podobnych okolicznościach – znajdując się w znanej sobie sytuacji, podopieczny zyskuje poczucie bezpieczeństwa. Dlatego wskazane jest utrzymywanie rytmu dnia i kolejności poszczególnych czynności - osoby z demencją nie są wówczas zdezorientowane, łatwiej wówczas rozpoznają, że wszystko toczy się ustalonym torem i chętniej stosują się do poleceń opiekuna. Ponadto opiekunowi łatwiej jest komunikować się z seniorem, jeśli wypracuje uproszczoną, opartą na sygnałach komunikację z podopiecznym oraz stworzy bezpieczne, komfortowe otoczenie. Opieka i motywowanie do codziennych aktywności polega w głównej mierze na dbaniu o emocjonalny stan podopiecznego. Wielkie znaczenie ma tu mowa ciała opiekuna. Znając upodobania seniora (ulubione potrawy, tematy rozmów, programy telewizyjne i radiowe, itp.) opiekun skutecznie może sterować jego  zachowaniami. 

W praktyce,  skuteczną metodą aktywizacji jest dawanie podopiecznemu wyboru – przy czym nie chodzi o sam wybór, lecz spowodowanie, że podopieczny podejmując decyzje z góry akceptuje jej konsekwencje. Chcąc nakłonić seniora do wykonania konkretnej czynności, można zaproponować mu alternatywną, mniej dla niego atrakcyjną opcję. 

Priorytetem zawodowego opiekuna w Centrum Origin Otwock jest budowanie atmosfery zaufania i bezpieczeństwa podopiecznych oraz dbanie o optymalny przekaz emocjonalny. Stosuje on powitalny rytuał poprzez uścisk dłoni -  jest to odbierane przez podopiecznego jako oznaka szacunku i nastawia go pozytywnie do opiekuna. Umie spontanicznie „zarazić” podopiecznych dobrym nastrojem, oczekiwaniem na coś pozytywnego, radością z tego, co przyniosą następne chwile. Wyszkolony w standardzie Origin Academy opiekun potrafi stosować ożywioną komunikację, kluczową dla rozbudzenia w podopiecznych ochoty do bycia aktywnym. Potrafi umacniać w podopiecznych poczucie własnej wartości i prawidłowo motywować w codziennych sprawach np.:
 - jeśli podopieczny nie chce wstawać z łóżka, opiekun proponuje wypicie ciepłej herbaty lub kawy i zjedzenie chrupiącego pieczywa czekających w jadalni
- jeśli podopieczny lubi słodycze opiekun obiecuje poczęstunek ciastem, ale dopiero po  porannej toalecie
- jeśli podopieczny odmawia zabiegów higienicznych, opiekun zapewnia, że są one konieczne aby ładnie i świeżo wyglądać, bo przecież tylko tak warto pokazywać się dzieciom, wnukom czy sąsiadkom.

Nasi opiekunowie w Centrum Origin Otwock wiedzą jak uspokoić chorego i rozpoznają jak ważne jest zwracanie się do niego w sposób, który zna i lubi.


Każdy opiekun (domowy i zawodowy) musi mieć świadomość, jak istotna jest rozmowa z podopiecznym, czy po prostu mówienie do niego. Mówiąc, należy używać prostych słów i krótkich zdań. Zadaniem opiekuna jest podtrzymywanie „rozmowy” nawet jeśli podopieczny nie odpowiada, albo odpowiada tylko sporadycznie. Oprócz komunikowania mającego na celu wywołanie interakcji, powinien on opowiadać podopiecznemu o wszystkim co jest lub było mu bliskie w życiu.  


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz