wtorek, 29 stycznia 2019

OPIEKA NAD OSOBĄ Z OTĘPIENIEM - PODSTAWY

Kluczową kwestią w prawidłowej opiece nad osobą z otępieniem/demencją, jest zrozumienie czym jest ta choroba i jak zmienia ona zachowanie chorego oraz postrzeganie przez niego otoczenia. Tylko wówczas możliwa jest właściwe zachowanie i efektywne działania ze strony opiekuna, stanowiące podstawę budowania dobrych relacji z podopiecznym, dających mu poczucie bezpieczeństwa i akceptacji.

Podstawą dla opiekuna jest świadomość, że demencja to nieuleczalna, przewlekła i postępująca choroba neurodegeneracyjna, a do jej głównych objawów należą: 
-  zaburzenia pamięci, logicznego myślenia, orientacji w czasie i przestrzeni 
-  niepokój, nadpobudliwość, zachowania agresywne, wycofanie
-  utrata samokontroli 
-  zaniedbanie, zanik kontroli nad czynnościami fizjologicznymi (nietrzymanie moczu, stolca). 

Ponieważ otępienie jest chorobą progresywną, oznacza to, że stan podopiecznego będzie się stale pogarszał, choć w zależności od rodzaju otępienia, w różnym tempie i zakresie u różnych osób. 

Ze względu na zaawansowanie choroby wyróżnia się: 
1. stadium wczesne - problemy z planowaniem i organizacją życia codziennego, częste zapominanie, gubienie przedmiotów, zaburzenia uwagi, apatia, przygnębienie
2. stadium pośrednie - rosnąca niesamodzielność podczas wykonywania codziennych czynności związanych z samoobsługą, dezorientacja, znaczne problemy poznawcze, zachowania nieakceptowalne społecznie 
3.  stadium późne - całkowity zanik zdolności funkcjonalnych, utrata kontroli nad czynnościami fizjologicznymi, niemal całkowita utrata umiejętności komunikacji werbalnej, apatia, leżenie w łóżku, czasem także agresja.

W każdym stadium osoby z otępieniem doświadczają negatywnych emocji, głównie lęku wywołanego poczuciem zagubienia w rzeczywistości i bezradnością i nie potrafią obiektywnie zinterpretować swojej sytuacji.  
Mimo to opiekun nie może zakładać, że podopieczny jest zupełnie niedołężny lub niechętny do wykonywania czynności. Nawet przy bardzo ograniczonej  sprawności poznawczej (intelektualnej), podopieczny nie tylko potrzebuje zajęcia, ale wręcz sam go sobie szuka. Podejmuje czynności takie jak gniecenie firan i zasłon, rolowanie obrusa, ciągłe grzebanie w szafie, odzywanie się do każdej przechodzącej osoby, przesuwanie dłonią po rozmaitych powierzchniach lub uderzanie o nie dłonią, rozkładanie i składanie tej samej chusteczki do nosa, ciągłe chodzenie po pokoju czy korytarzu, itp. Są to właśnie przejawy potrzeby bycia aktywnym.
Aktywność sprawia osobie z otępieniem przyjemność i zadowolenie, dlatego opiekun powinien dokładać wszelkich starań, aby podopieczny miał jak najwięcej szans na odczuwanie satysfakcji, zadowolenia i wykorzystywania posiadanych jeszcze kompetencji. 
Dobre praktyki stosowane w Kanadzie i innych krajach gdzie poziom opieki stoi na wysokim poziomie wskazują, że punktem wyjścia do wszelkich działań opiekuńczych i aktywizacji podopiecznych jest poprawna komunikacja. 
Jej celem w odniesieniu do podopiecznego jest kompensowanie przewlekłych deficytów emocjonalnych osoby chorej, dzięki czemu możliwe jest osiąganie oczekiwanych efektów w postaci: 
-  uspokojenia
-  odwrócenia uwagi od ciągle powracających myśli o zagrożeniu 
-  podejmowania aktywności sprawiających przyjemność i radość
-  przywrócenia podopiecznemu, w dostępnym dla niego zakresie, poczucia kontroli nad własnym życiem
-  przynajmniej czasowego uporządkowanie bieżącej rzeczywistości podopiecznego, 

Prawidłowa komunikacja w istotnym stopniu ułatwia opiekunowi efektywne wykonanie  czynności opiekuńczych i pielęgnacyjnych – prowadzi do akceptacji przez podopiecznego procedur takich jak mycie, przebieranie, jedzenie/karmienie, eliminując podczas ich trwania zachowania takie jak krzyczenie, bronienie się przed opiekunem, atakowanie opiekuna lub próby ucieczki. 

Każdego pracownika Origin obowiązują poprawne merytorycznie, kulturowo i etycznie zasady komunikowania się ze wszystkimi osobami przebywającymi w Centrach Origin – cały personel jest przeszkolony i zobowiązany do znajomości i przestrzegania zasad komunikowania się z osobą z otępieniem. 
Dzięki temu, oprócz poczucia bezpieczeństwa i akceptacji, podopieczni zyskują poczucie przynależności do społeczności Origin.
Pierwszych pacjentów Centrum Origin Otwock będzie przyjmować od 18 lutego br.
Rezerwacja miejsc na stacjonarny pobyt diagnostyczny 3-dniowy lub 7-dniowy oraz na pobyt długoterminowy w Programie Origin MemoryCare
INFOLINIA +48 797 606 112 lub e-mail: info@originpolska.com

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz